ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร พ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร พ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

พบคนไม่รัก ก็เป็นทุกข์

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

พระราชาจงรักษาประชาราษฎร์

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

พวกโจร เป็นเสนียดของโลก

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

พอใจเท่าที่มี เป็นความสุข

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ