ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ผ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ผ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/13 มีดังรายการต่อไปนี้

ผู้ฉลาด พึงละทุกข์ในโลกนี้ให้ได้

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

ผู้ชนะย่อมก่อเวร

หมวดหมู่ หมวดการชนะ

ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

ผู้ดื่มธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ