ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต - หน้า 2/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ปัญญา ย่อมเกิดเพราะการฝึกฝน

หมวดหมู่ หมวดการศึกษา

ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก

หมวดหมู่ หมวดการศึกษา

ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น

หมวดหมู่ หมวดปัญญา

ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ