ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ป

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ปฏิบัติชอบต่อบิดา เป็นสุขเช่นกัน

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

ปฏิบัติชอบต่อมารดา เป็นความสุขในโลก

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

ปฏิบัติชอบต่อสมณะ ย่อมเป็นสุข

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

ประโยชน์ เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่ม ผู้ทอดทิ้งการงาน

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทำอะไรได้

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ได้ล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวถือฤกษ์อยู่

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

ปราชญ์ พึงรักษาศีล

หมวดหมู่ หมวดธรรม

ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ปราชญ์กล่าวว่าปัญญา ประเสริฐสุด

หมวดหมู่ หมวดการศึกษา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ