ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร บ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร บ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

บรรพชิตผู้ไม่สำรวม ไม่ดี

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

บัณฑิต ย่อมฝึกตน

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

บัณฑิต ไม่ควรท้อแท้

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

บัณฑิตควรละธรรมดำเสีย

หมวดหมู่ หมวดธรรม

บัณฑิตควรเจริญธรรมขาว

หมวดหมู่ หมวดธรรม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ