ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ธ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ธ

พุทธสุภาษิต มีดังรายการต่อไปนี้

ธรรม เหมือนห้วงน้ำไม่มีตม

หมวดหมู่ หมวดธรรม

ธรรมของสัตบุรุษ รู้ได้ยาก

หมวดหมู่ หมวดธรรม

ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้

หมวดหมู่ หมวดทุกข์-พ้นทุกข์

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

ธรรมแล เป็นธงชัยของพวกฤษี

หมวดหมู่ หมวดธรรม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ