ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ท

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ท

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

ทรัพย์สมบัติ ก็ซื้อความแก่ไม่ได้

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ทำงานไม่คั่งค้าง เป็นอุดมมงคล

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

ทำชั่ว ได้ชั่ว

หมวดหมู่ หมวดกรรม

ทำดี ได้ดี

หมวดหมู่ หมวดกรรม

ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว

หมวดหมู่ หมวดความสุข

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

หมวดหมู่ หมวดกรรม

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ทำได้แล้วค่อยพูด

หมวดหมู่ หมวดธรรม

ทำไม่ได้ อย่าพูด

หมวดหมู่ หมวดธรรม

ที่ควรช้า จงช้า ที่ควรเร่ง จงเร่ง

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ