ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ถ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ถ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ถึงคราวตาย บุตรทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ถึงให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้จงรักไม่ได้

หมวดหมู่ หมวดพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป

ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ