ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ต

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ต

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ตนนั่นแหละเป็นที่รักยิ่ง

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ตนมีทางไป เป็นของตน

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ตนเป็นที่พึ่งของตน

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

ตนแล เป็นคติของตน

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ตนไม่ทำบาปเอง ย่อมหมดจดเอง

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ตาย ก็เป็นทุกข์

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ