ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ช

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ช

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

ชีวิต ไม่ถึงร้อยปีก็จะตาย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ชีวิตนี้คับแค้น และสั้นนิดเดียว

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ชีวิตนี้น้อยนัก ชีวิตนี้สั้นนัก

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ชีวิตนี้วิปริตผันแปร ไม่แน่นอน

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

ชีวิตสิ้นสุดลงที่ความตาย

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ