ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร จ

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร จ

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

จงตามรักษาจิตของตน

หมวดหมู่ หมวดจิต

จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค

หมวดหมู่ หมวดสร้างตัว

จงพิจารณาตนด้วยตนเอง

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

จงมีความพยายามในหน้าที่ของตน

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

จงสามัคคีมีน้ำใจต่อกัน

หมวดหมู่ หมวดสามัคคี

จงเตรียมการให้พร้อม สำหรับอนาคต

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

จงเตือนตน ด้วยตนเอง

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

จงเตือนตนด้วย ตนเอง

หมวดหมู่ หมวดตน- ฝึกตน

จะตาย ก็ตายไปคนเดียว

หมวดหมู่ หมวดชีวิต-ความตาย

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ