ค้นหาพุทธสุภาษิต

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ฆ

พุทธสุภาษิต มีดังรายการต่อไปนี้

ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข

หมวดหมู่ หมวดความโกรธ

ฆ่าความโกรธได้ ไม่โศกเศร้า

หมวดหมู่ หมวดความโกรธ


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ