ค้นหาพุทธสุภาษิต

ทั้งหมด
พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ค

พุทธสุภาษิต หมวดตัวอักษร ค

พุทธสุภาษิต - หน้า 1/17 มีดังรายการต่อไปนี้

คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้

หมวดหมู่ หมวดธรรมเบื้องต้น

คนขยัน ได้ความสงบใจ

หมวดหมู่ หมวดความเพียร

คนควรให้ของที่ควรให้

หมวดหมู่ หมวดทาน

คนฉลาด ย่อมละบาป

หมวดหมู่ หมวดบุคคล

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พุทธสุภาษิต หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ