ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์

    แปลว่า น. แนวป่า.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
แนวป่าน. ชายป่าที่เห็นเป็นทิวยาวไป.
พนาลีน. แนวป่า. (ส. วนาลี).
ราวป่าน. แนวป่า, ชายป่า, ขอบป่า.
โดมไพรน. แนวป่า. (ข. ฎงไพฺร).
วนสณฑ์,วนสัณฑ์น. ป่าสูง, ป่าดง, ราวป่า, แนวป่า. (ป.).
อาลิ,อาลีน. ทํานบ, คันนา; แถว, แนว, เช่น พนาลี ว่า แนวป่า. (ป., ส.).
พนาสณฑ์,พนาสัณฑ์น. ราวป่า, แนวป่า, ทิวไม้, ป่าสูง, ป่าดง, วนาสณฑ์ หรือ วนาสัณฑ์ ก็ว่า.
น,น ๒น. ชื่อคณะฉันท์ มีลหุล้วน เรียกว่า น คณะ, ย่อจากคําว่า นภ (ฟ้า).
น,น ๑พยัญชนะตัวที่ ๒๕ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด