ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไพรสณฑ์,ไพรสัณฑ์,ไพรสาณฑ์

    แปลว่า น. แนวป่า.

    พจนานุกรมไทย