ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ไทย,ไทย-,ไทย-"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไทย,ไทย-,ไทย-

    แปลว่า [ไทยะ-] (แบบ) ว. ควรให้, ใช้ประกอบเป็นคํานําหน้าสมาส. (ป. เทยฺย).

    พจนานุกรมไทย