ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "โสน,โสน ๒"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โสน,โสน ๒

    แปลว่า [สะโหฺน] ดู ด้วงโสน.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "โสน,โสน ๒"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
โสนกินดอกดู โสน ๑.
โสนหินดู โสน ๑.
โสน,โสน ๑[สะโหฺน] น. ชื่อไม้พุ่มชนิด sesbania javanica miq. ในวงศ์ leguminosae ใบเล็ก ๆ คล้ายใบมะขาม ดอกสีเหลืองกินได้, โสนกินดอก หรือ โสนหิน ก็เรียก.
สะ,สะ ๒ก. ใส่หรือสุมเพื่อกันไว้ เช่น เอาหนามสะ.
โคนสมอ,โคนสมอ ๑[-สะหฺมอ] ดู กานน ๒.
สรี้[สะรี้] ดู กระซิก ๒.
ด้วงโสนน. ชื่อหนอนของแมลงชนิด azygophleps scalaria และ zeuzera coffeae ในวงศ์ cossidae เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เจาะกินเข้าไปในต้นโสน ตัวยาว ๔-๖ เซนติเมตร สีขาวหรือชมพูอ่อน ชาวชนบทจับมาทําเป็นอาหารรับประทาน, โสน ก็เรียก.
น้ำนอง,น้ำนอง ๒(๑) ดู กลึงกล่อม. (๒) ดู กําแพงเจ็ดชั้น ๒ (๒).
กรวยป่าดู กรวย ๒ (๒).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด