ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "โตมร,โตมร-"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โตมร,โตมร-

    แปลว่า [-มอน, โตมะระ-] น. อาวุธสําหรับซัด, หอกซัด, สามง่ามที่มีปลอกรูปเป็นใบโพสวมอยู่. (ป., ส.).

    พจนานุกรมไทย