เวจ,เวจ-

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง [เว็ด, เว็ดจะ-] น. ที่ถ่ายอุจจาระ. (ป. วจฺจ).

1

เวจ,เวจ- หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย