ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "เข็นครกขึ้นเขา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข็นครกขึ้นเขา

    แปลว่า (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.

    พจนานุกรมไทย