ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "อร,อร"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  อร,อร

  แปลว่า [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผู้หญิง, หญิงงาม, เช่น โอบองค์ผอูนอวล ออกโอษฐ์ อรเอย. (นิ. นรินทร์). ว. สวย, งาม, เช่น พระองค์กลมกล้องแกล้ง เอวอ่อนอรอรรแถ้ง ถ้วนแห่งเจ้ากูงาม บารนี ฯ. (ลอ).

  พจนานุกรมไทย

 • 2/2

  อร,อร

  แปลว่า ก. ทำให้ดีใจ, ทำให้ปลาบปลื้มใจ, เช่น ใครรู้แห่งพระแพศยันดร บอกจงอรใจกู. (ม. คำหลวง ชูชก). (ข. อร ว่า ดีใจ, ปลาบปลื้ม).

  พจนานุกรมไทย