ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "หึ,หึ ๆ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หึ,หึ ๆ

    แปลว่า ว. เสียงดังเช่นนั้น.

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "หึ,หึ ๆ"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
ระทึงว. เสียงหึ่ง ๆ อย่างเสียงผึ้ง.
กึกกักว. เสียงดังเช่นนั้น, ติด ๆ ขัด ๆ.
โป้งเป้งว. สูง ๆ ใหญ่ ๆ; เสียงดังเช่นนั้น.
ป้าบ,ป๊าบว. เสียงอย่างเสียงตีด้วยไม้แบน ๆ.
แอด,แอด ๆ,แอ๊ด,แอ๊ด ๆว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงเปิดหรือปิดประตูฝืด ๆ.
ขุก,ขุก,ขุก ๆว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงไอ, ขลุก หรือ ขลุก ๆ ก็ว่า.
คึ่ก,คึ่ก ๆว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น เสียงลมพัดคึ่ก ๆ.
คิก ๆว. เสียงหัวเราะเบา ๆ.
ฟืดฟาดว. เสียงอย่างเสียงหายใจแรง ๆ เวลาเหนื่อยมาก ๆ, ฟูดฟาด ก็ว่า.