สะเหล่อ

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง ว. ทั้งเซ่อและเล่อ, ทั้งเซ่อซ่าและเล่อล่า.

1

สะเหล่อ หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย