ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

    แปลว่า (สํา) น. ความสุขที่เกิดจากการทำความดี หรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "สวรรค์ในอก นรกในใจ,สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
เสียชาติเกิด(ปาก) ก. เกิดมาแล้วควรจะทำให้ได้ แต่กลับไม่ได้ทำหรือทำไม่สำเร็จ หรือทำความดีไม่ได้ ก็ไม่น่าจะเกิดมาเป็นคน เช่น เกิดเป็นไทย ใจเป็นทาส เสียชาติเกิด เกิดมาเป็นคนทั้งที ต้องทำความดีให้ได้ จะได้ไม่เสียชาติเกิด.
มโนชน. “เกิดแต่ใจ” คือ ความรัก. (ส.).
คับใจ,คับอกคับใจก. อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอั้นตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ.
ร้อนใจ,ร้อนอกร้อนใจก. เดือดร้อนใจ, กระวนกระวายใจ.
ประทับใจก. ติดอกติดใจ, ฝังอยู่ในใจ.
หน้าชื่นอกตรมว. ที่ทำเป็นร่าเริงแต่ในใจมีทุกข์, หน้าชื่นอกกรม ก็ว่า.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.
ใจน. สิ่งที่ทําหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ; จุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.
พร้อมใจก. ร่วมใจ, มีน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, เช่น เขาพร้อมใจกันทำงาน.

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด