ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "ลิ้นไม่มีกระดูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลิ้นไม่มีกระดูก

    แปลว่า (สํา) ก. พูดสับปลับ กลับกลอกเอาแน่ไม่ได้.

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "ลิ้นไม่มีกระดูก"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
สับปลี้ก. พูดกลับกลอกเชื่อไม่ได้ มักใช้ประกอบกับคํา สับปลับ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.
มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก(สํา) ก. พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคําพูดไม่ทัน. น. คนกลับกลอก.
เอาปูนหมายหัว(สํา) ก. ผูกอาฆาตไว้, คาดโทษไว้, เชื่อแน่ว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายไว้, ประมาทหน้าว่าไม่มีทางจะเอาดีได้.
ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด(สํา) ก. ฟังไม่ได้ความแจ่มชัด แล้วเอาไปพูดต่อหรือทําผิด ๆ พลาด ๆ.
ชักแม่น้ำทั้งห้า(สํา) ก.พูดจาหว่านล้อมยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์ เช่น เถ้าก็พูดจาหว่านล้อมด้วยคํายอ ชักเอาแม่นํ้าทั้งห้าเข้ามาล่อ. (ม. ร่ายยาว กุมาร).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด