ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

    หมายถึง (สํา) ก. รักจะอยู่ด้วยกันนาน ๆ ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไป รักจะอยู่กันสั้น ๆ ให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว้, ยาวบั่น สั้นต่อ ก็ว่า.

    พจนานุกรมไทย