ค้นหาพจนานุกรมไทย

คำไทย "ฆาน,ฆาน-"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆาน,ฆาน-

    แปลว่า [คาน, คานะ-] (แบบ) น. จมูก, ประสาทที่รับรู้กลิ่น. (ป.).

    พจนานุกรมไทย