ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฮ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/7 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๔๔ เป็นตัวสุดท้ายของพยัญชนะไทย เป็นพวกอักษรตํ่า.

ฮกเกี้ยน

แปลว่า น. ชาวจีนในมณฑลฮกเกี้ยนของประเทศจีน, ชาวจีนที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลฮกเกี้ยน.

ฮด

แปลว่า (ถิ่น) ก. รด, รดนํ้าให้; พิธีรดนํ้าเนื่องในการแต่งตั้งพระ.

ฮวงซุ้ย

แปลว่า น. ที่ฝังศพของชาวจีน, ฮวงจุ้ย ก็ว่า. (จ.).

ฮวน

แปลว่า น. คําที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ. (จ.).

ฮวบ

แปลว่า ว. อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด) เช่น ลงฮวบ ทรุดฮวบ.

ฮวบฮาบ

แปลว่า ว. อาการที่ขึ้น ลงหรือลดอย่างรวดเร็ว.

ฮอกกี้

แปลว่า น. กีฬากลางแจ้งชนิดหนึ่ง เล่นในสนามหรือบนลานนํ้าแข็งก็ได้ ผู้เล่นแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๑๑ คน ทั้ง ๒ ฝ่ายพยายามใช้ไม้ตีลูกให้เข้าไปในประตูของฝ่ายตรงข้าม. (อ. hockey).

ฮอด

แปลว่า (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) ก. รอด, พ้น, ถึง.

ฮอร์โมน

แปลว่า น. สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ แล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อนําไปยังส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย มีหลายชนิด บางชนิดเป็นโปรตีน เช่น อินซูลิน บางชนิดเป็นสารเคมีธรรมดา เช่น อะดรีนาลิน. (อ. hormone).

ฮอลันดา

แปลว่า น. ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์, วิลันดา หรือ ชาวดัตช์ ก็เรียก. (อ. Hollanda).

ฮอลแลนด์

แปลว่า น. ชื่อหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์. (อ. Holland).

ฮะ

แปลว่า อ. คําที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกสะดุดใจ แปลกใจ หรือเมื่อชะงัก เป็นต้น.

ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้

แปลว่า (กลอน) อ. คําที่เปล่งออกมาแสดงความเยาะเย้ย.

ฮะเบสสมอ

แปลว่า [หะเบดสะหฺมอ] ก. กว้านสมอเรือขึ้นเก็บเพื่อนำเรือออก.

ฮะเรียสมอ

แปลว่า [หะเรียสะหฺมอ] ก. ปล่อยโซ่สมอให้ยาวออกไปจากตัวเรือ, ฮะเรียโซ่สมอ ก็ว่า.

ฮะเฮ้ย

แปลว่า อ. คำที่เปล่งออกมาเพื่อดุว่าหรือห้ามเป็นต้น, ฮ้าเฮ้ย ก็ว่า.

ฮัก,ฮัก

แปลว่า (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) ก. รัก.

ฮัก,ฮัก,ฮัก ๆ

แปลว่า ว. อาการที่หอบหรือสะอื้นถี่ ๆ เรียกว่า หอบฮัก ๆ สะอื้นฮัก ๆ.

ฮังเล

แปลว่า (ถิ่น-พายัพ) น. แกงชนิดหนึ่ง มักใช้หมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องแกงเข้าผงกะหรี่ นํ้าแกงข้นและมันมาก.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ