พจนานุกรมไทย - หมวด ฮ

(หน้า 1/4)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๔๔ เป็นตัวสุดท้ายของพยัญชนะไทย เป็นพวกอักษรตํ่า.

  798
  views

 • ฮวน

  แปลว่า
  น. คําที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ. (จ.).

  324
  views

 • ฮวบ

  แปลว่า
  ว. อย่างรวดเร็ว (มักใช้แก่กริยาลงหรือทรุด) เช่น ลงฮวบ ทรุดฮวบ.

  303
  views

 • ฮวบฮาบ

  แปลว่า
  ว. อาการที่ขึ้น ลงหรือลดอย่างรวดเร็ว.

  989
  views

 • ฮอร์โมน

  แปลว่า
  น. สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของมนุษย์และสัตว์ชั้นสูงอื่น ๆ แล้วหลั่งเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเพื่อนําไปยังส่วนต่าง ๆ มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกาย มีหลายชนิด บางชนิดเป็นโปรตีน เช่น อินซูลิน บางชนิดเป็นสารเคมีธรรมดา เช่น อะดรีนาลิน. (อ. hormone).

  830
  views

 • ฮอลันดา

  แปลว่า
  น. ชื่อชนชาติหนึ่ง อยู่ในประเทศฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์, วิลันดา หรือ ชาวดัตช์ ก็เรียก. (อ. Hollanda).

  418
  views

 • ฮอลแลนด์

  แปลว่า
  น. ชื่อหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์. (อ. Holland).

  663
  views

 • ฮะฮ้าย,ฮะไฮ้

  แปลว่า
  (กลอน) อ. คําที่เปล่งออกมาแสดงความเยาะเย้ย.

  464
  views

 • ฮะเรียสมอ

  แปลว่า
  [หะเรียสะหฺมอ] ก. ปล่อยโซ่สมอให้ยาวออกไปจากตัวเรือ, ฮะเรียโซ่สมอ ก็ว่า.

  243
  views

 • ฮัก,ฮัก ๒

  แปลว่า
  (ถิ่น-อีสาน, พายัพ) ก. รัก.

  177
  views

 • ฮัจญะฮ์

  แปลว่า
  น. เรียกหญิงที่ได้ไปทําพิธีฮัจญ์แล้ว, ฮาจญะฮ์ ก็เรียก.

  286
  views

 • ฮัจญี

  แปลว่า
  (ปาก) น. เรียกชายที่ได้ไปทําพิธีฮัจญ์แล้ว, หะยี หรือ หัจญี ก็เรียก.

  634
  views

 • ฮัจญ์

  แปลว่า
  น. พิธีปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญในศาสนาอิสลาม ซึ่งจะต้องกระทําที่นครมักกะฮ์ (เมกกะ) ประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบัน, เขียนเป็น หัจญ์ ก็มี.

  266
  views

 • ฮั่น

  แปลว่า
  น. เรียกชนชาติโบราณกลุ่มใหญ่ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในตอนกลางของทวีปเอเชีย. (อ. Hun; ส. หูณ).

  432
  views

 • ฮั้ว

  แปลว่า
  (ปาก) ก. รวมหัวกัน, ร่วมกันกระทำการ, สมยอมกันในการเสนอราคาเพื่อมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม. (จ.).

  221
  views

 • ฮาจญะฮ์

  แปลว่า
  น. เรียกหญิงที่ได้ไปทำพิธีฮัจญ์แล้ว, ฮัจญะฮ์ ก็เรียก.

  152
  views

 • ฮาเร็ม

  แปลว่า
  น. สถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นที่อยู่ของบรรดานางสนมหรือนางบําเรอของพระเจ้าแผ่นดิน ผู้มีอำนาจ หรือเศรษฐีที่เป็นมุสลิม มักจะเป็นประเทศในแถบเอเชียตะวันออกกลางและอินเดียสมัยที่มุสลิมปกครองเป็นต้น. (อ. harem).

  290
  views

 • ฮิปโปโปเตมัส

  แปลว่า
  น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hippopotamidae ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในนํ้ามากกว่าบนบก หนังหนาสีนํ้าตาล ริมฝีปากหนา ฟันหน้าและเขี้ยวยาวมาก ถิ่นกําเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา มี ๒ ชนิด คือ ชนิด Hippopotamus amphibius หนักประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม จมูก หู และตาอยู่ตอนบนของหัว เหงื่อสีแดงเรื่อ ๆ และชนิด Choeropsis liberiensis ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าชนิดแรกมาก คือ หนักประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม ตาอยู่ด้านข้าง เหงื่อใส. (อ. hippopotamus).

  489
  views

 • ฮีเลียม

  แปลว่า
  น. ธาตุลําดับที่ ๒ สัญลักษณ์ He เป็นแก๊สเฉื่อย มีปรากฏเพียง ๑ ใน ๒๐๐,๐๐๐ ส่วนในบรรยากาศ. (อ. helium).

  882
  views

 • ฮึก

  แปลว่า
  ว. คะนอง, ลําพอง, ร่าเริง, คึก ก็ว่า.

  526
  views