ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร อ

พจนานุกรมไทย - หน้า 100/114 มีดังรายการต่อไปนี้

เอลาฬุก

แปลว่า [-ลาลุก] น. ฟักทอง, ฟักเหลือง. (ป.).

เอว

แปลว่า น. ส่วนกลางของร่างกายระหว่างชายโครงกับกระดูกตะโพกทั้ง ๒ ข้าง, กะเอว บั้นเอว หรือ สะเอว ก็ว่า; โดยปริยายหมายถึงส่วนกลางของสิ่งอื่น ๆ ตรงที่คอดเข้าไป เช่น เอวว่าวจุฬา เอวพาน.

เอวบาง,เอวบางร่างน้อย,เอวเล็กเอวบาง

แปลว่า น. เรียกผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง.

เอวัง

แปลว่า (ปาก) ก. จบ, หมดสิ้น.

เอฬกะ

แปลว่า [เอละกะ] น. แกะ, แพะ. (ป.; ส. เอฑก).

เอฬา

แปลว่า น. นํ้าลาย. (ป.; ส. ลาลา).

เออ

แปลว่า อ. คําที่เปล่งออกมาเพื่อบอกรับหรืออนุญาต, มักเป็นคําที่ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย หรือระหว่างเพื่อนที่สนิทสนมกัน, คําที่เปล่งออกมาแสดงว่านึกเรื่องที่จะถามหรือจะพูดขึ้นได้.

เออ ๆ คะ ๆ

แปลว่า ก. รับฟังโดยไม่ขัดคอ, รับฟังไปตามเรื่องตามราวโดยไม่แสดงความคิดเห็น, เช่น ฉันก็เออ ๆ คะ ๆ ไปอย่างนั้นแหละ.

เออน่ะ

แปลว่า อ. คําที่เปล่งออกมาเพื่อเน้นแสดงคํารับอย่างรู้สึกรําคาญ.

เออร์เบียม

แปลว่า น. ธาตุลําดับที่ ๖๘ สัญลักษณ์ Er เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งเป็นเงาวาว เนื้ออ่อน หลอมละลายที่ ๑๔๙๗ °ซ. ใช้ประโยชน์นําไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ. (อ. erbium).

เอออวย

แปลว่า ก. พลอยเห็นตามไปด้วย, เห็นดีด้วย.

เออออ,เออออห่อหมก

แปลว่า ก. เห็นด้วย, พลอยเห็นตามไปด้วย, เช่น เขาก็เออออห่อหมกด้วย.

เออแน่ะ

แปลว่า อ. คําที่เปล่งออกมาแสดงความพิศวงว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น.

เอะอะ

แปลว่า ก. อึกทึก, ทําเสียงดังโวยวาย; ทันทีทันใด, ปุบปับ, ไม่ทันไตร่ตรอง, ไม่บอกกล่าวเล่าแจ้ง, เช่น เอะอะก็ไป เอะอะก็ด่า, อึกอัก ก็ว่า.

เอะอะมะเทิ่ง

แปลว่า (ปาก) ก. ส่งเสียงดัง, เอ็ดตะโรโดยไม่เกรงใจผู้อื่น.

เอะใจ

แปลว่า ก. เฉลียวใจ, ฉุกคิด, สะดุดใจ.

เอา,เอา

แปลว่า ก. ยึด เช่น เอาไว้อยู่; รับไว้ เช่น เขาให้ก็เอา; พา, นํา, เช่น เอาตัวมา; ต้องการ เช่น ทําเอาชื่อ ทำงานเอาหน้า; ถือเป็นสําคัญ เช่น เจรจาเอาถ้อยคํา เอาพี่เอาน้อง; (ปาก) คําใช้แทนกริยาอื่น ๆ บางคําได้. ว. เมื่อใช้ลงท้ายกริยา เป็นการเน้นกริยาแสดงถึงการตั้งหน้าตั้งตาทําต่อเนื่องกัน เช่น กินเอา ๆ.

เอา,เอา

แปลว่า (โบ) น. เรียกลูกหญิงคนที่ ๙ ว่า ลูกเอา, คู่กับ ลูกชายคนที่ ๙ ว่า ลูกเจา. (กฎ.).

เอาการ,เอาการ

แปลว่า ว. ยิ่งกว่าธรรมดา เช่น สูงเอาการ.

เอาการ,เอาการ,เอาการเอางาน

แปลว่า ว. ตั้งใจทําการงานด้วยความขยันขันแข็ง.

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ