พจนานุกรมไทย - หมวด อ

(หน้า 1/63)

 • อ,อ ๑

  แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๔๓ เป็นพวกอักษรกลาง ใช้เป็นพยัญชนะตัวต้นได้อย่างตัวอื่น ๆ เช่น อา อก องค์, ใช้นําพยัญชนะเดี่ยวได้อย่างอักษรกลางอื่น ๆ เช่น อนึ่ง องุ่น แอร่ม, ใช้นําตัว ย ให้เป็นเสียงอักษรกลาง แต่นิยมใช้อยู่ ๔ คํา คือ อย่า อยู่ อย่าง อยาก, ใช้เป็นเครื่องหมายรูปสระ ออ เช่น กอ ขอ และประสมกับเครื่องหมายเป็นสระ เอือ เออ เช่น เถือ เธอ, ใช้เป็นตัวเคียงสระ อือ เช่น คือ มือ.

  875
  views

 • อก,อก ๑

  แปลว่า
  น. ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอกับท้อง; ใจ เช่น อกกรม อกเขาอกเรา; เรียกไม้ที่เป็นแกนกลางของตัวว่าวว่า อกว่าว; เรียกเลื่อยที่มีไม้ยันกลางว่า เลื่อยอก, เรียกไม้อันกลางที่ยันเลื่อยให้ตึงว่า อกเลื่อย.

  844
  views

 • อก,อก ๒

  แปลว่า
  น. พวก, หมู่. (อนันตวิภาค).

  327
  views

 • อกคราก

  แปลว่า
  ว. คําที่กล่าวเปล่งออกมาหมายความว่า หนักเหลือเกิน, เดือดร้อนเหลือเกิน.

  340
  views

 • อกจะแตก

  แปลว่า
  อ. คำพูดที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น อุ๊ย ! อกจะแตก, อกแตก ก็ว่า.

  857
  views

 • อกตั้ง

  แปลว่า
  ว. เต็มที่, เต็มแรง, เช่น วิ่งอกตั้ง เดินอกตั้ง; เรียกอาการที่นั่งหรือยืนตัวตรงว่า นั่งอกตั้ง ยืนอกตั้ง.

  285
  views

 • อกนิษฐ์

  แปลว่า
  [อะกะ-] น. รูปพรหมชั้นสูงสุดในพรหม ๑๖ ชั้น. (ส. อกนิษฺ; ป. อกนิฏฺ).\nว. ใหญ่ที่สุด, สูงสุด, มากที่สุด.

  559
  views

 • อกผายไหล่ผึ่ง

  แปลว่า
  ว. สง่า, องอาจ, ผึ่งผาย.

  713
  views

 • อกรรมกริยา

  แปลว่า
  [อะกํากฺริยา, อะกํากะริยา] (ไว) น. กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมรับ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน. (ส.).

  999+
  views

 • อกรา

  แปลว่า
  ดู กุแล.

  381
  views

 • อกสั่นขวัญแขวน,อกสั่นขวัญหนี,อกสั่นขวัญหาย

  แปลว่า
  ก. ตกใจสุดขีด, ตกใจกลัวอย่างยิ่ง.

  999+
  views

 • อกัปปิย,อกัปปิย-,อกัปปิยะ

  แปลว่า
  [อะกับปิยะ-] ว. ไม่ควร, ไม่เหมาะ. (ป.).

  370
  views

 • อกัปปิยวัตถุ

  แปลว่า
  น. สิ่งที่ต้องห้ามไม่ให้บริโภคใช้สอย (ใช้แก่ภิกษุ). (ป.).

  356
  views

 • อกุศล,อกุศล-

  แปลว่า
  [อะกุสน, อะกุสนละ-] ว. ชั่ว, ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล. (ส.; ป. อกุสล).\nน. สิ่งที่ไม่ดี, บาป.

  561
  views

 • อกุศลกรรม

  แปลว่า
  [อะกุสนละกํา] น. ความชั่วร้าย, โทษ, บาป. (ส. อกุศล + กรฺมนฺ; ป. อกุสลกมฺม).

  334
  views

 • อกุศลเจตนา

  แปลว่า
  [อะกุสนละเจดตะนา] น. ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว. (ส.; ป. อกุสลเจตนา).

  526
  views

 • อกเมือง

  แปลว่า
  (กลอน) น. ส่วนสําคัญของเมือง.

  257
  views

 • อกแตก

  แปลว่า
  ว. ลักษณะของเมืองหรือวัดเป็นต้นซึ่งมีลํานํ้าหรือทางผ่ากลาง เรียกว่า เมืองอกแตก วัดอกแตก; อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว.\nอ. คําพูดที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง) เช่น อุ๊ย ! อกแตก, อกจะแตก ก็ว่า.

  398
  views

 • อกแล

  แปลว่า
  ดู กุแล.

  337
  views

 • อคาร,อคาร-

  แปลว่า
  [อะคาระ-] น. อาคาร. (ป., ส.).

  125
  views