พจนานุกรมไทย - หมวด ห

(หน้า 1/59)

 • หก,หก ๓

  แปลว่า
  น. จํานวนห้าบวกหนึ่ง; ชื่อเดือนจันทรคติ เรียกว่า เดือน ๖ ตกในราวเดือนพฤษภาคม.

  803
  views

 • หกคะเมน

  แปลว่า
  ก. ล้มหัวทิ่ม เช่น หกคะเมนลงไปข้างท้องร่อง, เอาหัวหรือมือทั้ง ๒ ข้างปักลงที่พื้น ยกเท้าชี้ขึ้นข้างบน แล้วม้วนตัวไปข้างหลัง, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ตีลังกา เป็น หกคะเมนตีลังกา.

  645
  views

 • หกบท

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

  314
  views

 • หกล้ม

  แปลว่า
  ก. ล้มลง, ทรุดตัวลงเพราะเสียการทรงตัว.

  243
  views

 • หกหัน

  แปลว่า
  ก. หันกลับ, หมุนกลับ.

  300
  views

 • หกเหียน

  แปลว่า
  น. เรียกไม้ดัดแบบหนึ่งที่มีหุ่นหักลงดิน แล้ววกกลับขึ้นมา ว่า ไม้หกเหียน.

  999+
  views

 • หกโล่

  แปลว่า
  [หกกะโล่] ก. หกกลิ้ง. (ต. โล่ ว่า กลิ้ง).

  198
  views

 • หงก ๆ

  แปลว่า
  ว. อาการที่หัวหงุบลงแล้วเผยอขึ้นเร็ว ๆ, อาการที่เดินโดยทําหัวเช่นนั้น เรียกว่า เดินหงก ๆ.

  721
  views

 • หงส,หงส-,หงส์,หงส์ ๑

  แปลว่า
  [หงสะ-, หง] น. นกในนิยายถือว่าเป็นนกในตระกูลสูง มีเสียงไพเราะ เป็นพาหนะของพระพรหม; ในวรรณคดีหมายถึงบุคคลที่มีชาติตระกูลสูงและเปรียบการเดินที่งดงามอ่อนช้อยและเป็นสง่าเทียบด้วยการเดินของหงส์. (ป., ส. หํส).

  999+
  views

 • หงสคติ

  แปลว่า
  [หงสะคะติ] น. ท่าเดินอย่างหงส์ คือ มีลักษณะงดงามอ่อนช้อยและเป็นสง่า.

  999+
  views

 • หงสบาท

  แปลว่า
  [หงสะบาด] ว. มีสีคล้ายเท้าหงส์ คือ สีแดงปนเหลือง, สีแดงเรื่อ หรือ สีแสด ก็ว่า. (ป.).

  999+
  views

 • หงสรถ

  แปลว่า
  [หงสะรด] น. พระผู้มีหงส์เป็นพาหนะ คือ พระพรหม.

  922
  views

 • หงสลีลา,หงส์ลีลา,หงส์ลีลา ๑

  แปลว่า
  [หงสะลีลา, หงลีลา] น. ท่าเดินอย่างหงส์.

  999+
  views

 • หงส์แล่น

  แปลว่า
  น. เครื่องประดับสันหลังคาหรือส่วนฐานของอาคาร ทำด้วยปูน ไม้ หรือหิน เป็นรูปหงส์เรียงกันเป็นแถว.

  903
  views

 • หงอ

  แปลว่า
  ว. อาการที่กลัวจนตัวงอ, อาการที่กลัวลานหรือครั่นคร้ามไม่กล้าสู้, ในคำว่า กลัวหงอ, ใช้ว่า หงอก๋อ ก็มี.

  876
  views

 • หงองแหงง

  แปลว่า
  [หฺงองแหฺงง] ก. ระหองระแหง, ไม่ลงรอยกัน.

  412
  views

 • หงอด,หงอด ๆ

  แปลว่า
  [หฺงอด] ว. เงื่อง, ช้า; ไม่ใคร่จะหาย (ใช้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วย); อาการบ่นด้วยความไม่พอใจ.

  466
  views

 • หงอนไก่

  แปลว่า
  น. (๑) ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea L. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่.\n(๒) ชื่อไม้ต้นชนิด Heritiera littoralis Ait. ในวงศ์ Sterculiaceae ผลเป็นสัน.\n(๓) ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Cnestis palala Merr. ในวงศ์ Connaraceae ดอกสีแดง ลักษณะคล้ายหงอนไก่, หงอนไก่ป่า ก็เรียก.

  999+
  views

 • หงอนไก่ป่า

  แปลว่า
  ดู หงอนไก่ (๓).

  845
  views

 • หงอย

  แปลว่า
  [หฺงอย] ว. ซึมเซา, ไม่ชุ่มชื่น, ไม่กระปรี้กระเปร่า, ไม่ร่าเริง.

  799
  views