ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ศ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ศ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/22 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๓๘ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้นและเป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาสันสกฤตและภาษาอื่น เช่น ศาลา อากาศ ไอศกรีม วงศ์.

ศก,ศก

แปลว่า น. ผม เช่น พระศกพระพุทธรูป. (ข.).

ศก,ศก

แปลว่า น. ระบบการคํานวณนับเวลาเรียงลําดับกันเป็นปี ๆ โดยถือเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ดังในคําว่า รัตนโกสินทรศก ซึ่งถือเอาปีเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจุดเริ่มต้น, บางทีก็ใช้เป็นคําย่อของศักราช เช่น พุทธศก คริสต์ศก; คําเรียกปีหนึ่ง ๆ ของจุลศักราช เพื่อให้ทราบว่าเป็นปีที่ลงท้ายด้วย ๑ ๒ ... หรือ ๐ เช่น ถ้าลงท้ายด้วย ๑ เรียกว่า เอกศก ลงท้ายด้วย ๒ เรียกว่า โทศก ... ลงท้ายด้วย ๐ เรียกว่า สัมฤทธิศก; (ปาก) ปี เช่น ศกนี้ ศกหน้า วันเถลิงศก. (ส.).

ศกฏะ

แปลว่า [สะกะตะ] น. เกวียน. (ส.; ป. สกฏ).

ศกละ

แปลว่า [สะกะละ] น. ส่วน, ซีก. (ส.; ป. สกล).

ศกุน

แปลว่า น. นก. (ส.; ป. สกุณ).

ศกุนต์

แปลว่า น. นก. (ส.; ป. สกุนฺต).

ศกุนิ

แปลว่า น. นก. (ส.; ป. สกุณิ).

ศกุนี

แปลว่า น. นกตัวเมีย. (ส.; ป. สกุณี).

ศงกา

แปลว่า น. ความสงสัย. (ส. ศงฺกา; ป. สงฺกา).

ศจี

แปลว่า น. ชายาพระอินทร์. (ส.).

ศฐะ

แปลว่า [สะ-] น. คนโกง, คนล่อลวง; คนโอ้อวด. (ส.; ป. ส).

ศดก

แปลว่า [สะดก] น. หมวด ๑๐๐. (ส. ศตก; ป. สตก).

ศต,ศต-,ศตะ

แปลว่า [สะตะ-] น. ร้อย (๑๐๐). (ส.; ป. สต).

ศตกะ

แปลว่า [สะตะกะ] น. หมวด ๑๐๐, มีจํานวน ๑๐๐, ใช้ ศดก ก็มี. (ส.; ป. สตก).

ศตบาท,ศตปที

แปลว่า น. ตะขาบ, ตะเข็บ, กิ้งกือ. (ส.).

ศตภิษัช,สตภิสชะ

แปลว่า [-พิสัด, -พิดสะชะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๔ มี ๔ ดวง เห็นเป็นรูปทิมทองหรือมังกร, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์ ก็เรียก.

ศตวรรษ,ศตพรรษ

แปลว่า [สะตะวัด, -พัด] น. รอบ ๑๐๐ ปี. (ส.).

ศตสังวัตสร์

แปลว่า น. เวลานานชั่ว ๑๐๐ ปี. (ส.).

ศตัฆนี

แปลว่า [สะตักคะนี] น. อาวุธอย่างร้ายแรงฆ่าคนได้ทีละ ๑๐๐ คน. (ส.).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ