พจนานุกรมไทย - หมวด ศ

(หน้า 1/11)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๘ เป็นพวกอักษรสูง ใช้ได้ทั้งเป็นพยัญชนะตัวต้นและเป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาสันสกฤตและภาษาอื่น เช่น ศาลา อากาศ ไอศกรีม วงศ์.

  682
  views

 • ศกละ

  แปลว่า
  [สะกะละ] น. ส่วน, ซีก. (ส.; ป. สกล).

  243
  views

 • ศกุน

  แปลว่า
  น. นก. (ส.; ป. สกุณ).

  268
  views

 • ศกุนต์

  แปลว่า
  น. นก. (ส.; ป. สกุนฺต).

  297
  views

 • ศกุนี

  แปลว่า
  น. นกตัวเมีย. (ส.; ป. สกุณี).

  263
  views

 • ศจี

  แปลว่า
  น. ชายาพระอินทร์. (ส.).

  999+
  views

 • ศฐะ

  แปลว่า
  [สะ-] น. คนโกง, คนล่อลวง; คนโอ้อวด. (ส.; ป. ส).

  999+
  views

 • ศดก

  แปลว่า
  [สะดก] น. หมวด ๑๐๐. (ส. ศตก; ป. สตก).

  250
  views

 • ศตภิษัช,สตภิสชะ

  แปลว่า
  [-พิสัด, -พิดสะชะ] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒๔ มี ๔ ดวง เห็นเป็นรูปทิมทองหรือมังกร, ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์ ก็เรียก.

  633
  views

 • ศนิวาร

  แปลว่า
  น. วันเสาร์, โสรวาร ก็ว่า. (ส.).

  283
  views

 • ศพละ

  แปลว่า
  [สะพะละ] ว. หลายสี, ด่าง, ลาย, พร้อย, กระ; วุ่น, รําคาญ. (ส.; ป. สพล).

  469
  views

 • ศมนะ

  แปลว่า
  [สะมะนะ] น. การทําให้สงบ. (ส.; ป. สมน).

  663
  views

 • ศมะ

  แปลว่า
  [สะ-] น. ความสงบ, ความนิ่ง. (ส.; ป. สม).

  787
  views

 • ศยนะ

  แปลว่า
  [สะยะ-] น. การนอน, การหลับ; ที่นอน, ฟูก, เบาะ. (ส.; ป. สยน).

  396
  views

 • ศยะ

  แปลว่า
  [สะ-] ก. นอน; หลับ; อยู่, พักผ่อน, มักใช้เป็นส่วนท้ายสมาส. (ส.).

  413
  views

 • ศยาม

  แปลว่า
  [สะหฺยาม] ว. ดํา, คลํ้า. (ส.).

  573
  views

 • ศยามล

  แปลว่า
  [สะหฺยามน] น. สีดํา. ว. ผิวคลํ้า, ดํา. (ส.).

  999+
  views

 • ศร

  แปลว่า
  [สอน] น. อาวุธชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันสำหรับยิง เรียกว่า คันศร กับลูกที่มีปลายแหลม เรียกว่า ลูกศร, เรียกสายคันศรว่า สายศร, เรียกอาการที่ยิงลูกศรออกไปว่า แผลงศร หรือ ยิงศร; (โบ) ปืน. (ส.).

  742
  views

 • ศรนารายณ์

  แปลว่า
  น. ชื่อไม้พุ่มแตกกอชนิด Agave sisalana Perrine ในวงศ์ Agavaceae ใบใหญ่หนาและแข็ง ปลายเป็นหนามแหลม ใบให้ใยใช้ทําสิ่งทอได้.

  480
  views

 • ศรมณะ

  แปลว่า
  [สะระมะ-] น. ผู้ปฏิบัติบําเพ็ญพรต, พระสงฆ์. (ส.; ป. สมณ).

  569
  views