พจนานุกรมไทย - หมวด ฦ

(หน้า 1/1)

 • ฦ,ฦๅ,ฦๅ ๑

  แปลว่า
  วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลมตามอักขรวิธีของสันสกฤต.

  943
  views

 • ฦๅชา

  แปลว่า
  (โบ) ก. ลือชา.

  189
  views