ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฦ

พจนานุกรมไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ฦ,ฦๅ,ฦๅ

แปลว่า วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลมตามอักขรวิธีของสันสกฤต.

ฦๅ,ฦๅ

แปลว่า (โบ) ก. ลือ.

ฦๅชา

แปลว่า (โบ) ก. ลือชา.

ฦๅสาย

แปลว่า (โบ) น. ลือสาย.


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ