พจนานุกรมไทย - หมวด ล

(หน้า 1/48)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๖ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนอย่างตัว น ในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น กาล พาล ฟุตบอล.

  984
  views

 • ลการ

  แปลว่า
  [ละกาน] น. ใบเรือ. (ป.).

  254
  views

 • ลกุจ

  แปลว่า
  [ละกุด] น. มะหาด. (ส.).

  281
  views

 • ลฆุ

  แปลว่า
  ว. เบา, เร็ว. (ส.; ป. ลหุ).

  999+
  views

 • ลฆุจิต

  แปลว่า
  ว. มีใจเบา. (ส. ลฆุจิตฺต).

  411
  views

 • ลฆุภาพ

  แปลว่า
  น. ความเบา, ความสะดวก, ความง่ายดาย. (ส. ลฆุภาว).

  386
  views

 • ลง

  แปลว่า
  ก. ไปสู่เบื้องตํ่าหรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น เช่น นํ้าลง เครื่องบินลง, ไปสู่พื้นดินและพื้นอื่น ๆ เช่น ลงดิน ลงบันได ลงเรือ; เอาเครื่องมือจับสัตว์นํ้าวางขึง หรือปัก เพื่อจับสัตว์นํ้า เช่น ลงข่าย ลงลอบ ลงอวน ลงเบ็ด; จด เช่น ลงบัญชี; ทําพิธีจารึกมนตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลงเลขลงยันต์ ลงนะหน้าทอง ลงกระหม่อม; ยอม เช่น ผู้น้อยต้องลงผู้ใหญ่; ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น เอาข่าวไปให้หนังสือพิมพ์ลง ลงแจ้งความ; ตกลงปลงใจแล้วก็ปักใจถือเอาเป็นแน่ เช่น ลงได้ทําเป็นไม่ทิ้ง ลงสู้แล้วไม่ถอย; ปลูก เช่น ลงมะพร้าว ลงลิ้นจี่; ลด เช่น ราคาทองลง ค่าเงินดอลลาร์ลง; ตก เช่น นํ้าค้างลง ฝนลง หมอกลง; เฆี่ยน เช่น ลงไม้ เอาหวายลงหลัง; ท้องเดิน เช่น ทั้งลงทั้งราก.\nว. อาการที่ไปสู่เบื้องตํ่า เช่น ไหลลง เลื่อนลง ถอยลง; มากกว่าเดิม เช่น เลวลง ผอมลง ถูกลง สั้นลง.

  999+
  views

 • ลงกระหม่อม

  แปลว่า
  ก. ลงยันต์บนกระหม่อม แล้วเสกเป่าให้อยู่ยงคงกระพันเป็นต้น.

  999+
  views

 • ลงกลอน

  แปลว่า
  ก. ใส่กลอน, เดิมหมายถึงใส่กลอนล่าง.

  427
  views

 • ลงความเห็น

  แปลว่า
  ก. มีความเห็นร่วมกัน.

  478
  views

 • ลงคะแนน

  แปลว่า
  ก. แสดงความเห็นโดยลงเป็นคะแนน.

  345
  views

 • ลงจอบ

  แปลว่า
  ก. ใช้จอบขุดดิน, ลงจอบลงเสียม ก็ว่า.

  556
  views

 • ลงตัว

  แปลว่า
  ว. ไม่มีเศษ ในคำว่า หารลงตัว.\nก. พอดี เช่น เรื่องนี้ลงตัวแล้ว.

  207
  views

 • ลงถม

  แปลว่า
  ก. ใช้น้ำยาเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้พื้นเป็นสีดำ, ถม ถมดำ หรือ ถมยา ก็เรียก.

  315
  views

 • ลงถมยาสี

  แปลว่า
  ก. ใช้น้ำยาเคมีใส่ลงในพื้นที่เป็นร่องระหว่างลวดลายในเครื่องเงิน แล้วใช้ความร้อนอบให้น้ำยาติดและให้พื้นเป็นสีต่าง ๆ, เรียกสั้น ๆ ว่า ลงยา.

  386
  views

 • ลงทอง

  แปลว่า
  ก. ปิดทองตามลวดลาย เช่น ลวดลายแกะไม้ลงทอง.

  123
  views

 • ลงทะเบียน

  แปลว่า
  ก. จดเป็นหลักฐาน เช่น จดหมายลงทะเบียน, ลงชื่อรายงานตัวเป็นหลักฐาน เช่น ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา, ลงชื่อแสดงความจำนงเข้าเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียนภาคที่ ๑.

  298
  views

 • ลงท้อง

  แปลว่า
  ก. ท้องเดิน.

  195
  views

 • ลงนะหน้าทอง

  แปลว่า
  ก. ลงอักขระ นะ เป็นอักษรขอมที่หน้าผากและปิดทอง แล้วเอานิ้วหัวแม่มือคลึงให้ทองหายไปในเนื้อ เพื่อให้เกิดเสน่ห์เมตตามหานิยม.

  760
  views

 • ลงนา

  แปลว่า
  ก. เริ่มทํานา, ยกออกจากบ้านไปอยู่นาเพื่อทํานา.

  153
  views