ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ล

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ล

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/89 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๓๖ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กนอย่างตัว น ในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น กาล พาล ฟุตบอล.

ลก

แปลว่า ว. หก; (โบ) เรียกลูกชายคนที่ ๖ ว่า ลก, คู่กับ ลูกหญิงคนที่ ๖ ว่า อก.

ลการ

แปลว่า [ละกาน] น. ใบเรือ. (ป.).

ลกุจ

แปลว่า [ละกุด] น. มะหาด. (ส.).

ลคุฑ,ลคุฬ

แปลว่า [ละคุด, ละคุน] น. ไม้ตะบอง. (ส. ลคุฑ; ป. ลคุฬ).

ลฆุ

แปลว่า ว. เบา, เร็ว. (ส.; ป. ลหุ).

ลฆุจิต

แปลว่า ว. มีใจเบา. (ส. ลฆุจิตฺต).

ลฆุภาพ

แปลว่า น. ความเบา, ความสะดวก, ความง่ายดาย. (ส. ลฆุภาว).

ลฆุโภชน์

แปลว่า น. เครื่องว่าง, อาหารว่าง. (ส.).

ลง

แปลว่า ก. ไปสู่เบื้องตํ่าหรือไปสู่เบื้องที่ถือว่าตรงข้ามกับขึ้น เช่น นํ้าลง เครื่องบินลง, ไปสู่พื้นดินและพื้นอื่น ๆ เช่น ลงดิน ลงบันได ลงเรือ; เอาเครื่องมือจับสัตว์นํ้าวางขึง หรือปัก เพื่อจับสัตว์นํ้า เช่น ลงข่าย ลงลอบ ลงอวน ลงเบ็ด; จด เช่น ลงบัญชี; ทําพิธีจารึกมนตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ลงเลขลงยันต์ ลงนะหน้าทอง ลงกระหม่อม; ยอม เช่น ผู้น้อยต้องลงผู้ใหญ่; ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ เช่น เอาข่าวไปให้หนังสือพิมพ์ลง ลงแจ้งความ; ตกลงปลงใจแล้วก็ปักใจถือเอาเป็นแน่ เช่น ลงได้ทําเป็นไม่ทิ้ง ลงสู้แล้วไม่ถอย; ปลูก เช่น ลงมะพร้าว ลงลิ้นจี่; ลด เช่น ราคาทองลง ค่าเงินดอลลาร์ลง; ตก เช่น นํ้าค้างลง ฝนลง หมอกลง; เฆี่ยน เช่น ลงไม้ เอาหวายลงหลัง; ท้องเดิน เช่น ทั้งลงทั้งราก. ว. อาการที่ไปสู่เบื้องตํ่า เช่น ไหลลง เลื่อนลง ถอยลง; มากกว่าเดิม เช่น เลวลง ผอมลง ถูกลง สั้นลง.

ลงกระหม่อม

แปลว่า ก. ลงยันต์บนกระหม่อม แล้วเสกเป่าให้อยู่ยงคงกระพันเป็นต้น.

ลงกลอน

แปลว่า ก. ใส่กลอน, เดิมหมายถึงใส่กลอนล่าง.

ลงกา

แปลว่า น. ชื่อเมืองของทศกัณฐ์ในเรื่องรามเกียรติ์.

ลงขัน

แปลว่า ก. เอาเงินใส่ลงในขันเป็นต้นเพื่อช่วยในงานต่าง ๆ เช่น งานตัดจุก, ช่วยกันออกเงินเพื่อการใดการหนึ่ง เช่น ลงขันซื้อตู้เย็นไว้ใช้เป็นส่วนกลาง ลงขันเพื่อรวมเงินเป็นค่าอาหารในเวลาเดินทาง.

ลงข่าว

แปลว่า ก. ตีพิมพ์ข่าวออกเผยแพร่.

ลงคราม

แปลว่า ก. เอาผ้าขาวที่ซักแล้วชุบลงในน้ำผสมครามอ่อน ๆ ก่อนนำขึ้นตาก เพื่อให้ผ้าขาวนวลเมื่อแห้งแล้ว.

ลงความเห็น

แปลว่า ก. มีความเห็นร่วมกัน.

ลงคอ

แปลว่า ว. อาการที่ทําสิ่งที่ขัดต่อคุณธรรมหรือศีลธรรมเป็นต้นโดยไม่ตะขิดตะขวง เช่น แม่หาเงินมาด้วยความยากลำบากลูกยังขโมยได้ลงคอ เด็กตัวเท่านี้แม่ยังตีได้ลงคอ.

ลงคะแนน

แปลว่า ก. แสดงความเห็นโดยลงเป็นคะแนน.

ลงจอบ

แปลว่า ก. ใช้จอบขุดดิน, ลงจอบลงเสียม ก็ว่า.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ