พจนานุกรมไทย - หมวด ฤ

(หน้า 1/1)

 • ฤ,ฤ ๑

  แปลว่า
  [รึ] เป็นรูปสระในภาษาสันสกฤต เมื่อไทยนํามาใช้ออกเสียงเป็น ริ รึ หรือ เรอ เช่น ฤทธิ์ ฤดู ฤกษ์.

  999+
  views

 • ฤ,ฤ ๒

  แปลว่า
  [รึ] (กลอน) ว. หรือ, ไม่, เช่น จะมีฤ ว่า จะมีหรือ, ฤบังควร ว่า ไม่บังควร.

  381
  views

 • ฤกษ์,ฤกษ์ ๑

  แปลว่า
  [เริก] น. คราวหรือเวลาที่กําหนดหรือคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางดี เช่นหาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยกเสาเอก. (ส.).

  405
  views

 • ฤกษ์บน

  แปลว่า
  น. ฤกษ์ที่ดาวนพเคราะห์เสวยประจําวัน มี ๒๗ ฤกษ์.

  648
  views

 • ฤกษ์พานาที

  แปลว่า
  น. ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์.

  465
  views

 • ฤชา

  แปลว่า
  [รึ-] น. ค่าธรรมเนียม.

  756
  views

 • ฤดี

  แปลว่า
  [รึ-] น. รติ, ความยินดี, ใจ. (ป., ส. รติ).

  999+
  views

 • ฤต

  แปลว่า
  [รึด] น. กฎ, วินัย, (เช่นในพระศาสนา); ธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม. (ส.).

  852
  views

 • ฤตุ

  แปลว่า
  [รึ-] น. ฤดู.

  180
  views

 • ฤตุสนาน

  แปลว่า
  [รึตุสะหฺนาน] น. การอาบนํ้าของหญิงอินเดียในวันที่ ๔ หลังจากมีระดู. (ส.).

  302
  views

 • ฤทัย

  แปลว่า
  [รึไท] น. ใจ, ความรู้สึก. (กร่อนมาจาก หฤทัย). (ส. หฺฤทย; ป. หทย).

  980
  views

 • ฤษภ

  แปลว่า
  [รึสบ] น. วัวตัวผู้. (ส.; ป. อุสภ).

  515
  views

 • ฤษยา

  แปลว่า
  [ริดสะหฺยา] (โบ) น. ริษยา.

  999+
  views

 • ฤๅ,ฤๅ ๒

  แปลว่า
  [รือ] ว. หรือ, อะไร, ไม่ใช่; โดยมากใช้ในบทร้อยกรอง เช่น กวีฤๅแล้งแหล่งสยาม.

  605
  views

 • ฤๅดี

  แปลว่า
  น. ฤดี, ความยินดี, ใจ.

  431
  views

 • ฤๅทัย

  แปลว่า
  น. ฤทัย, ใจ, ความรู้สึก.

  786
  views

 • ฤๅษี

  แปลว่า
  น. ฤษี, นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบําเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ.

  724
  views

 • ฤๅสาย

  แปลว่า
  น. คําเรียกผู้เป็นใหญ่เช่นกษัตริย์.

  455
  views

 • ฤๅเยา

  แปลว่า
  ว. มิใช่เยา, มิใช่น้อย, ไม่เยา.

  256
  views