ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฤ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฤ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

ฤ,ฤ

แปลว่า [รึ] เป็นรูปสระในภาษาสันสกฤต เมื่อไทยนํามาใช้ออกเสียงเป็น ริ รึ หรือ เรอ เช่น ฤทธิ์ ฤดู ฤกษ์.

ฤ,ฤ

แปลว่า [รึ] เป็นรูปสระในภาษาสันสกฤต เมื่อไทยนํามาใช้ออกเสียงเป็น ริ รึ หรือ เรอ เช่น ฤทธิ์ ฤดู ฤกษ์.

ฤ,ฤ

แปลว่า [รึ] (กลอน) ว. หรือ, ไม่, เช่น จะมีฤ ว่า จะมีหรือ, ฤบังควร ว่า ไม่บังควร.

ฤกษณะ

แปลว่า [รึกสะนะ] น. การดู, การเห็น. (ส. อีกฺษณ; ป. อิกฺขณ).

ฤกษ์,ฤกษ์

แปลว่า [เริก] น. คราวหรือเวลาที่กําหนดหรือคาดว่าจะให้ผล เช่น ฤกษ์ดี ฤกษ์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางดี เช่นหาฤกษ์แต่งงาน หาฤกษ์ยกเสาเอก. (ส.).

ฤกษ์,ฤกษ์

แปลว่า [เริก] น. หมี; ดาวจระเข้, ดาวนพเคราะห์. (ส.).

ฤกษ์,ฤกษ์

แปลว่า [เริก] น. เรียกดาวที่มีลักษณะเป็นกลุ่มแก๊สทรงกลมที่สามารถแผ่รังสีออกได้รอบตัวว่า ดาวฤกษ์.

ฤกษ์บน

แปลว่า น. ฤกษ์ที่ดาวนพเคราะห์เสวยประจําวัน มี ๒๗ ฤกษ์.

ฤกษ์พานาที

แปลว่า น. ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์.

ฤกษ์ล่าง

แปลว่า น. ฤกษ์ที่ประกอบฤกษ์บน มี ๙ ฤกษ์.

ฤคเวท

แปลว่า [รึกคะเวด] น. ชื่อคัมภีร์ที่ ๑ ของพระเวท ใช้ภาษาสันสกฤตรุ่นเก่าที่สุด ประพันธ์เป็นฉันท์ มีอายุประมาณ ๕๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ ปีก่อนพุทธกาล, อิรุพเพท ก็ว่า. (ส.; ป. อิรุพฺเพท). (ดู เวท, เวท- ประกอบ).

ฤชา

แปลว่า [รึ-] น. ค่าธรรมเนียม.

ฤชากร

แปลว่า [รึชากอน] น. เงินที่ได้จากค่าธรรมเนียม.

ฤชุ

แปลว่า [รึ-] ว. ตรง, ซื่อ. (ส.; ป. อุชุ).

ฤณ

แปลว่า [ริน] น. หนี้, หนี้สิน; ภาระ. (ส.; ป. อิณ).

ฤดี

แปลว่า [รึ-] น. รติ, ความยินดี, ใจ. (ป., ส. รติ).

ฤดียา,ฤติยา

แปลว่า [รึ-] ก. เกลียด, รังเกียจ, ดูถูก. (ส.).

ฤดู

แปลว่า [รึ-] น. ส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก มักแบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน หรือเป็น ๔ ช่วง คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ที่แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ฤดูแล้งกับฤดูฝน ก็มี, เวลาที่กําหนดสําหรับงานต่าง ๆ เช่น ฤดูเก็บเกี่ยว ฤดูทอดกฐิน ฤดูถือบวช, เวลาที่เหมาะ เช่น ฤดูสัตว์ผสมพันธุ์; คราว, สมัย, เช่น ฤดูนํ้าหลาก. (ส. ฤตุ; ป. อุตุ).

ฤดูกาล

แปลว่า น. เวลา, คราว, เช่น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล.

ฤต

แปลว่า [รึด] น. กฎ, วินัย, (เช่นในพระศาสนา); ธรรมเนียม, ความจริง, ความชอบธรรม. (ส.).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ