ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ภ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ภ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/18 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๓๒ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ปรารภ ลาภ.

ภควดี

แปลว่า [พะคะวะดี] ใช้เป็นคําเรียกสตรีที่เคารพ เช่น พระมหิษี พระอุมา พระลักษมี. (ป., ส. ภควตี).

ภควัต,ภควันต์,ภควา,ภควาน

แปลว่า [พะคะ-] น. นามพระเป็นเจ้า, นามพระพุทธเจ้า, พระผู้เป็นเจ้า, พระผู้มีพระภาค. (ป., ส.).

ภควัม

แปลว่า [พะคะ-] น. พระเครื่องรางชนิดหนึ่ง มีพระพักตร์ควํ่าและปิดทวารทั้ง ๙ คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑, โดยปริยายใช้เรียกคนที่ทําหน้าควํ่าหน้างอไม่รับแขกว่า ทําหน้าเป็นภควัม หรือหน้าควํ่าเป็นภควัม; หินชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างอย่างนั้น.

ภคะ

แปลว่า (แบบ) น. โชคดี, ความเจริญ, เกียรติ. (ป., ส.).

ภคันทลา

แปลว่า [พะคันทะลา] น. โรคริดสีดวงทวารหนัก. (ป.; ส. ภคํทร).

ภคินี

แปลว่า [พะ-] น. พี่หญิง, น้องหญิง. (ป., ส.).

ภณะ

แปลว่า [พะ-] (แบบ) ก. กล่าว, พูด, บอก. (ป., ส.).

ภณิดา

แปลว่า [พะ-] น. ผู้พูด, ผู้บอก. (ส. ภณิตา).

ภพ

แปลว่า [พบ] น. โลก, แผ่นดิน; วัฏสงสาร. (ป. ภว).

ภมการ

แปลว่า [พะมะกาน] น. ช่างกลึง. (ป.).

ภมร

แปลว่า [พะมอน] น. แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ใช้ว่า ภุมระ ก็มี; เครื่องกลึง. ก. หมุน. (ป.; ส. ภฺรมร).

ภมริน

แปลว่า [พะมะริน] น. ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมริน ก็ได้.

ภมรี

แปลว่า [พะมะรี] น. ผึ้ง, ผึ้งตัวเมีย, ผึ้งทั่วไป, ใช้ว่า ภุมรี ก็ได้. (ป.).

ภมุ,ภมุกะ,ภมุกา

แปลว่า [พะ-] น. คิ้ว. (ป.; ส. ภฺรู).

ภย,ภย-

แปลว่า [พะยะ-] (แบบ) น. ความกลัว, ของที่น่ากลัว. (ป., ส.).

ภยันตราย

แปลว่า [พะยันตะราย] น. ภัยและอันตราย. (ป.).

ภยาคติ

แปลว่า [พะยาคะติ] น. ความลําเอียงเพราะความกลัว เป็นอคติ ๑ ในอคติ ๔ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ. (ป. ภย + อคติ).

ภรณี

แปลว่า [พะระนี] น. ดาวฤกษ์ที่ ๒ มี ๓ ดวง เห็นเป็นรูปแม่ไก่, ดาวก้อนเส้า ก็เรียก. (ป., ส.).

ภรณีภู

แปลว่า น. ผู้เกิดจากดาวภรณี คือ พระราหู. (ส.).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ