ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฟ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฟ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/11 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๓๑ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น เสิร์ฟ เนกาทิฟ ไมโครเวฟ.

ฟก,ฟกช้ำ

แปลว่า ว. บวมชํ้า, บอบช้ำ.

ฟกช้ำดำเขียว

แปลว่า ว. บวมชํ้าตามร่างกายเพราะถูกกระทบกระแทกอย่างแรง.

ฟรักโทส

แปลว่า [ฟฺรัก-] (วิทยา) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ ๑๐๒ °ซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน นํ้าผึ้ง นํ้าต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทราย, เลวูโลส ก็เรียก. (อ. fructose).

ฟรี

แปลว่า [ฟฺรี] ว. ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใด ๆ เช่น เรียนฟรี ทํางานฟรี; ว่างจากงาน เช่น วันนี้ฟรี; อิสระ เช่น ล้อฟรี. (อ. free).

ฟรีบาร์

แปลว่า (ปาก) ว. เปิดบาร์ให้กินฟรีโดยไม่จํากัด ในคําว่า เปิดฟรีบาร์ (มักใช้แก่การเลี้ยงสุราเมรัย).

ฟลูออรีน

แปลว่า น. ธาตุลําดับที่ ๙ สัญลักษณ์ F เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นแก๊สสีเขียวแกมเหลือง มีสมบัติคล้ายคลอรีนแต่ให้ปฏิกิริยาเคมีไวกว่า. (อ. fluorine).

ฟอก

แปลว่า ก. ทําให้สะอาดหมดจด เช่น ฟอกผ้า ฟอกจิตใจ.

ฟอกน้ำตาล

แปลว่า ก. เอาเปลือกไข่ใส่ลงไปในขณะเชื่อมน้ำตาล เพื่อให้น้ำเชื่อมใสสะอาด.

ฟอกผ้า

แปลว่า ก. เอาสบู่เป็นต้นถูผ้าเพื่อให้สะอาด.

ฟอกพยาน

แปลว่า ก. ไต่ถามไล่เลียงพยาน.

ฟอกหนัง

แปลว่า ก. เอาหนังดิบมาแช่นํ้าแล้วหมักไว้เพื่อทําเป็นหนังฟอก.

ฟอกโลหิต

แปลว่า ก. อาการที่แก๊สออกซิเจนซึ่งหายใจเข้าไปแล้วเปลี่ยนเลือดดําเป็นเลือดแดง.

ฟอง,ฟอง

แปลว่า น. ไข่ เช่น ไก่ตกฟอง; ลักษณนามใช้เรียกไข่เป็ดหรือไข่ไก่เป็นต้น เช่น ไข่ฟองหนึ่ง ไข่ ๒ ฟอง.

ฟอง,ฟอง

แปลว่า ก. คะนอง, กําเริบ.

ฟอง,ฟอง,ฟองน้ำ,ฟองน้ำ

แปลว่า น. ต่อมนํ้าที่ผุดหรือปุดขึ้นเป็นรูปโป่ง ๆ อาจเป็นต่อมเดียว หรือรวมกันเป็นแพก็ได้.

ฟองกาม

แปลว่า ก. กําเริบกาม.

ฟองทะเล

แปลว่า น. หินที่ปรุเป็นรู ๆ อยู่ในทะเล.

ฟองน้ำ,ฟองน้ำ

แปลว่า ดู ฟอง ๑.

ฟองน้ำ,ฟองน้ำ

แปลว่า น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Porifera มีเนื้อเยื่อ ๒ ชั้นลักษณะเป็นรูพรุน พบทั้งในทะเลและนํ้าจืด ที่พบในนํ้าจืดเรียก ฟองนํ้านํ้าจืด จําพวกที่มีโครงสร้างอ่อนนุ่มซึ่งพบในทะเลนํามาใช้ถูตัวได้, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูพรุนอ่อนนุ่ม และซับนํ้าได้ดี.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ