พจนานุกรมไทย - หมวด ฟ

(หน้า 1/6)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๓๑ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กบในคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น เสิร์ฟ เนกาทิฟ ไมโครเวฟ.

  999+
  views

 • ฟรักโทส

  แปลว่า
  [ฟฺรัก-] (วิทยา) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่ง ประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดคีโทเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว หลอมละลายที่ ๑๐๒ °ซ. มีปรากฏในผลไม้สุกที่มีรสหวาน นํ้าผึ้ง นํ้าต้อยของดอกไม้ มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลทราย, เลวูโลส ก็เรียก. (อ. fructose).

  242
  views

 • ฟอกพยาน

  แปลว่า
  ก. ไต่ถามไล่เลียงพยาน.

  404
  views

 • ฟอกโลหิต

  แปลว่า
  ก. อาการที่แก๊สออกซิเจนซึ่งหายใจเข้าไปแล้วเปลี่ยนเลือดดําเป็นเลือดแดง.

  968
  views

 • ฟอง,ฟอง ๑,ฟองน้ำ,ฟองน้ำ ๑

  แปลว่า
  น. ต่อมนํ้าที่ผุดหรือปุดขึ้นเป็นรูปโป่ง ๆ อาจเป็นต่อมเดียว หรือรวมกันเป็นแพก็ได้.

  779
  views

 • ฟอง,ฟอง ๓

  แปลว่า
  ก. คะนอง, กําเริบ.

  305
  views

 • ฟองกาม

  แปลว่า
  ก. กําเริบกาม.

  739
  views

 • ฟองทะเล

  แปลว่า
  น. หินที่ปรุเป็นรู ๆ อยู่ในทะเล.

  494
  views

 • ฟองน้ำ,ฟองน้ำ ๑

  แปลว่า
  ดู ฟอง ๑.

  275
  views

 • ฟองฟอด

  แปลว่า
  ว. ลักษณะที่มีฟองมาก เช่น แกงบูดเป็นฟองฟอด ย่ำน้ำโคลนเป็นฟองฟอด.

  523
  views

 • ฟองเต้าหู้,ฟองเต้าหู้ ๒

  แปลว่า
  น. ฝ้าหรือเยื่อที่ลอยอยู่บนน้ำเต้าหู้แล้วนำมาตากแห้ง ใช้เป็นอาหาร.

  363
  views

 • ฟอดแฟด

  แปลว่า
  ก. น่วมฟ่ามอยู่ข้างใน.\nว. เสียงดังเช่นนั้น เช่น เสียงย่ำโคลนดังฟอดแฟด; อาการที่โกรธกระฟัดกระเฟียด.

  584
  views

 • ฟอน

  แปลว่า
  ก. บ่อน, กินพรุนข้างใน, พลอนทั่ว, เช่น หนอนฟอนชมพู่; ค้นหา เช่น ฟอนจนทั่ว ฟอนหาของสกปรกกิน.\nว. ย่อยยับ, แหลก, เช่น ฟันฟอน คือ ฟันให้ยับย่อย ฟันให้แหลก; ที่ไหม้เป็นจุรณ, ที่ไหม้เป็นขี้เถ้า, เช่น กองฟอน.

  999+
  views

 • ฟอนเฟะ

  แปลว่า
  ว. เละเทะ, เป็นที่น่ารังเกียจ, เช่น มีความประพฤติฟอนเฟะ สังคมฟอนเฟะ.

  999+
  views

 • ฟอร์มาลดีไฮด์

  แปลว่า
  น. แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายนํ้าได้ใช้ประโยชน์นําไปทําฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น. (อ. formaldehyde).

  913
  views

 • ฟอร์มาลิน

  แปลว่า
  น. สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ ๔๐ ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ. (อ. formalin).

  999+
  views

 • ฟอสฟอรัส

  แปลว่า
  น. ธาตุลําดับที่ ๑๕ สัญลักษณ์ P เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป อัญรูปที่สําคัญ คือ ฟอสฟอรัสขาว (บางทีก็เรียกว่า ฟอสฟอรัสเหลือง) ลักษณะอ่อนคล้ายขี้ผึ้ง หลอมละลายที่ ๔๔ °ซ. ติดไฟง่าย เมื่อกระทบอากาศจะให้แสงเรืองเป็นพิษอย่างแรง, ฟอสฟอรัสแดง ลักษณะเป็นผงสีแดงแกมม่วง เมื่อกระทบอากาศไม่ให้แสงเรือง ติดไฟยาก ไม่เป็นพิษเหมือนฟอสฟอรัสขาว. (อ. phosphorus).

  265
  views

 • ฟอสเฟต

  แปลว่า
  น. เกลือของกรดฟอสฟอริก (H3PO4) ใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย. (อ. phosphate).

  999+
  views

 • ฟะฟั่น

  แปลว่า
  ว. เฝือ, เฟือน, มากจนเฝือ; มืดมัว; ยุ่งเหยิง;สั่น, สะเทือน.

  446
  views

 • ฟะฟ่าย

  แปลว่า
  ว. เฟื้อย, เลื้อย.

  151
  views