พจนานุกรมไทย - หมวด น

(หน้า 1/31)

 • น,น ๑

  แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒๕ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กน.

  999+
  views

 • นก,นก ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขนปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว.

  537
  views

 • นก,นก ๒

  แปลว่า
  น. เครื่องสับแก๊ปปืนให้ลั่น.

  752
  views

 • นกกระจอก,นกกระจอก ๑

  แปลว่า
  น. ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง จุดแล้วจะพุ่งออกจากรังไปได้ไกล เรียกเต็มว่า นกกระจอกออกจากรัง; ชื่อไพ่จีนชนิดหนึ่งมี ๑๑๔ ตัว; เรียกปากที่มีแผลเปื่อยที่มุมปากว่า ปากนกกระจอก.

  754
  views

 • นกกระจอกทอง

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง. (บทดอกสร้อย).

  811
  views

 • นกกะปูด

  แปลว่า
  (ปาก) น. คนที่ทนเก็บความลับไว้ไม่ได้, คนที่ชอบพูดเปิดเผยความลับของผู้อื่น.

  527
  views

 • นกคุ่ม

  แปลว่า
  น. ชื่อปืนชนิดหนึ่ง. (ตะเลงพ่าย).

  303
  views

 • นกจาก

  แปลว่า
  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง. (เงาะป่า; ดึกดําบรรพ์).

  641
  views

 • นกต่อ

  แปลว่า
  (สํา) น. คนที่ทําหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ (ใช้ในทางไม่ดี).

  999+
  views

 • นกรู้

  แปลว่า
  (สํา) น. ผู้ที่มีไหวพริบรู้เท่าทันเหตุการณ์หรือภัยที่จะมาถึงตน.

  362
  views

 • นกหก

  แปลว่า
  น. นกต่าง ๆ.

  525
  views

 • นกอยู่ในปล่อง

  แปลว่า
  น. ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์อาศเลษา มี ๕ ดวง, ดาวเรือน หรือ ดาวอสิเลสะ ก็เรียก.

  228
  views

 • นกเขา,นกเขา ๑

  แปลว่า
  น. ชื่อเหยี่ยวในวงศ์ Accipitridae สีเทานํ้าตาลมีลายตลอดตัว อกสีนํ้าตาลลายกระขาว มักเกาะซ่อนตัวบนต้นไม้เพื่อคอยโฉบล่าเหยื่อ อยู่ตามลําพัง มีหลายชนิด เช่น เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus) เหยี่ยวนกเขาชิครา (A. badius) เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (A. gularis).

  561
  views

 • นกเขา,นกเขา ๒

  แปลว่า
  ดู ขี้ขม.

  423
  views

 • นข,นข-,นขะ

  แปลว่า
  [นะขะ-] (แบบ) น. เล็บ, เล็บมือ, เล็บเท้า. (ป., ส.).

  435
  views

 • นขลิขิต

  แปลว่า
  น. เครื่องหมายวงเล็บ รูปดังนี้ ( ).

  999+
  views

 • นคร,นคร-

  แปลว่า
  [นะคอน, นะคะระ-] น. เมืองใหญ่, กรุง. (ป., ส.).

  450
  views

 • นครบาล

  แปลว่า
  [นะคอนบาน] น. (เลิก) ผู้มีหน้าที่ในการปกครองนครหลวง; ชื่อทบวงการเมืองระดับกระทรวงในสมัยก่อน คือ กระทรวงนครบาล ซึ่งมีหน้าที่ปกครองเขตนครหลวง; เรียกตำรวจที่มีหน้าที่ระวังและระงับเหตุการณ์ทางอาญาในกรุงเทพมหานครว่า ตำรวจนครบาล.

  999+
  views

 • นครบาลจังหวัด

  แปลว่า
  (เลิก) น. ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตนครหลวง.

  725
  views

 • นครวาสี

  แปลว่า
  [นะคะระ-] น. ชาวนคร. (ป.).

  230
  views