พจนานุกรมไทย - หมวด ต

(หน้า 1/46)

 • ตก

  แปลว่า
  ก. กิริยาที่ลดลงสู่ระดับตํ่าในอาการอย่างพลัดลง หล่นลง เช่น ตกบันได ตกต้นตาล เครื่องบินตก; ไหลลง, หยดลงมา, เช่น นํ้าตก ฝนตก เหงื่อตก; ลดลง เช่น ฝีมือตก มือตก เสียงตก; เพาะข้าวลงในตากล้า เรียกว่า ตกกล้า; เอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อหย่อนลงไปให้ปลาหรือกุ้งกินแล้ววัดหรือสาวขึ้นมา เช่น ตกปลา ตกกุ้ง; ย่างเข้า เช่น ตกเย็น ตกคํ่า ตกฤดูหนาว; เรียกสีที่ละลายออกหรือจางไปในเวลาซักหรือถูกแดดเป็นต้นว่า สีตก; ได้, ถึง, เช่น ตกทุกข์ ตกระกําลําบาก; มาถึง เช่น คําสั่งยังไม่ตก ของที่สั่งตกมาแล้ว; ขาดหายไป เช่น เขียนหนังสือตก; เขียนคําที่ขาดเติมลง เช่น ตกหนังสือ; ไม่ได้ขึ้นยานพาหนะเพราะไปไม่ทันหรือไม่มีค่าโดยสาร เช่น ตกรถ ตกเรือ; เอาเงินหรือสิ่งของให้ไปก่อนแล้วคิดเอาเป็นพืชผลภายหลังตามแต่จะตกลงกัน เช่น ตกข้าว คือ เอาเงินให้ไปก่อนแล้วคิดเอาข้าวทีหลัง; โดยปริยายหมายความว่า ลดลงตํ่า เป็นอาการแสดงว่า กลัว ยอมแพ้ หรือหมดกําลัง เป็นต้น เช่น คอตก หัวตก หางตก. ว. สําเร็จ เช่น แก้ตก ปลงตก คิดตก.

  612
  views

 • ตกขุย

  แปลว่า
  ก. ออกดอกเป็นเมล็ด (ใช้แก่ไม้ไผ่).

  446
  views

 • ตกข่าว

  แปลว่า
  ก. ไม่รู้ข่าวที่คนอื่น ๆ รู้.

  999+
  views

 • ตกค้าง

  แปลว่า
  ว. หลงเหลืออยู่.

  211
  views

 • ตกงาน

  แปลว่า
  ก. ว่างงาน, ไม่มีงานทํา.

  332
  views

 • ตกจั่น

  แปลว่า
  ก. ออกดอก (ใช้แก่หมากและมะพร้าว).

  537
  views

 • ตกตะกอน

  แปลว่า
  ก. มีตะกอนนอนก้น.

  250
  views

 • ตกตะลึง

  แปลว่า
  ก. ตกใจจนพูดไม่ออก, แสดงอาการงงงัน.

  294
  views

 • ตกถังข้าวสาร

  แปลว่า
  ดู หนูตกถังข้าวสาร.

  999+
  views

 • ตกที่นั่ง

  แปลว่า
  ก. ตกอยู่ในฐานะ, ตกอยู่ในภาวะ, เช่น ตกที่นั่งลําบาก ตกที่นั่งเสียเงิน.

  745
  views

 • ตกนรกทั้งเป็น

  แปลว่า
  (สํา) ก. ได้รับความลําบากแสนสาหัสเช่นคนที่ได้รับโทษทัณฑ์ในเรือนจํา.

  959
  views

 • ตกน้ำมัน

  แปลว่า
  ว. เรียกเสาหรือประตูเรือนที่มีนํ้ามันซึมออกมาว่า เสาตกนํ้ามัน หรือ ประตูตกนํ้ามัน.

  793
  views

 • ตกน้ำไม่ว่าย

  แปลว่า
  (สํา) ก. ไม่ช่วยตัวเอง.

  537
  views

 • ตกปากตกคำ

  แปลว่า
  ก. ตกลง, รับรอง, ตกปากลงคํา ก็ว่า.

  190
  views

 • ตกฟอง

  แปลว่า
  ก. ออกไข่ เช่น ไก่ตกฟอง.

  798
  views

 • ตกฟาก

  แปลว่า
  ก. เกิด, เรียกเวลาที่เด็กออกพ้นครรภ์มารดาว่า เวลาตกฟาก (พื้นเรือนโบราณโดยมากเป็นฟาก); โดยปริยายใช้ในลักษณะที่พูดคําเถียงคําไม่หยุดปากว่า เถียงคําไม่ตกฟาก.

  665
  views

 • ตกมัน

  แปลว่า
  ว. ลักษณะที่ต่อมน้ำมันที่ขมับของช้างบวมโตและมีน้ำมันใส ๆ ไหลออกมา ช้างตัวผู้จะมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ดุร้าย มีกลิ่นสาบฉุน, เรียกช้างที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกมัน.

  345
  views

 • ตกลูก

  แปลว่า
  ก. ออกลูก (ใช้แก่สัตว์สี่เท้า).

  430
  views

 • ตกว่า

  แปลว่า
  ว. คือ, คือว่า, รวมความว่า, ลงความว่า, ถือเอาว่า, บางทีใช้ว่า ตก ก็มี เช่น ตกมีฤทธิไกรกว่าพี่ยา. (อิเหนา).

  875
  views

 • ตกหนัก

  แปลว่า
  ก. รับทุกข์, รับเคราะห์, รับภาระหรือหน้าที่หนัก.

  671
  views