ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฑ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ฑ

พจนานุกรมไทย มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๑๗ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น ษัฑ.

ฑังส,ฑังส-

แปลว่า [ดังสะ-] (แบบ) น. เหลือบ. (ป. ฑํส).

ฑาก,ฑาก-

แปลว่า [ดากะ-] (แบบ) น. ผักดอง, เมี่ยง. (ป.).

ฑาหก

แปลว่า [ทาหก] น. ผู้เผา; ไฟ. (ป.).

ฑาหะ

แปลว่า [ทาหะ] (แบบ) น. ความร้อน, ไฟ. (ป.).


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ