ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ซ

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ซ

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/17 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๑๑ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น กอซ.

ซก,ซ่ก

แปลว่า ก. เปียกชุ่มจนถึงหยด เช่น เหงื่อซก.

ซงดำ

แปลว่า น. โซ่ง, ซ่ง หรือ ไทยดํา ก็เรียก. (ดู โซ่ง).

ซง้า

แปลว่า [ซะ-] น. ปีมะเมีย. (ไทยเหนือ).

ซด

แปลว่า ก. อาการที่กินนํ้าร้อน นํ้าชา หรือนํ้าแกงทีละน้อย ๆ มักมีเสียงดังซู้ด.

ซน,ซน

แปลว่า ก. อาการที่อยู่ไม่สุขจับโน่นฉวยนี่หรือเล่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวทําให้เดือดร้อนเสียหาย.

ซน,ซน

แปลว่า ก. เอาฟืนที่ไหม้ไฟบ้างแล้วซุกเข้าไปในกองไฟเรียกว่า ซนไฟ.

ซบ

แปลว่า ก. เอาหน้าฟุบแนบลงไป.

ซบเซา

แปลว่า ว. หงอยก๋อย, เงียบเหงา, ไม่เบิกบาน; ไม่คึกคักเช่นเดิม เช่น ตลาดการค้าเดี๋ยวนี้ซบเซาไป.

ซม

แปลว่า ว. อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา เรียกว่า นอนซม.

ซมซาน

แปลว่า ก. กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด, ซาน หรือ ซานซม ก็ว่า. ว. งมงาย, ไม่รู้อะไร, เช่น โง่ซมซาน, ซานซม ก็ว่า.

ซรอกซรัง

แปลว่า [ซฺรอกซฺรัง] (แบบ) ก. ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น, เช่น อย่าทันเห็นแม่ออก ชีสู่ซรอกซรังไป. (ม. คําหลวง กุมาร), ซอกซัง ก็ว่า.

ซวด

แปลว่า (โบ) ก. เกินขนาด, นูนขึ้นสูงขึ้น, เช่น อันว่าสวภาพท้องบมิซวดเสมออก. (ม. คําหลวง ทศพร).

ซวดทรง

แปลว่า (โบ) น. ทรวดทรง, รูปร่าง, สัณฐาน.

ซวดเซ

แปลว่า ก. เอนไป, เอียงไป, จวนล้ม, เสียหลัก, (มักใช้แก่ฐานะความเป็นอยู่) เช่น ฐานะซวดเซ.

ซวน

แปลว่า ก. ถลาไปข้างหน้า เช่น เดินซวน, เอนไปจากแนว เช่น เสาซวน.

ซวนเซ

แปลว่า ก. เซถลาไปมา.

ซวย

แปลว่า (ปาก) ว. เคราะห์ร้าย, อับโชค. (จ.).

ซอ,ซอ

แปลว่า น. ตอไม้ไผ่ค่อนข้างยาวที่เหลืออยู่ที่กอ.

ซอ,ซอ

แปลว่า น. ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสําหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้ ซอด้วง, ลักษณนามว่า คัน. ก. ร้องเพลง, ขับร้อง, เช่น ขับซอยอราชเที้ยร ทุกเมือง. (ลอ).

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ