พจนานุกรมไทย - หมวด ซ

(หน้า 1/10)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๑๑ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น กอซ.

  826
  views

 • ซง้า

  แปลว่า
  [ซะ-] น. ปีมะเมีย. (ไทยเหนือ).

  296
  views

 • ซด

  แปลว่า
  ก. อาการที่กินนํ้าร้อน นํ้าชา หรือนํ้าแกงทีละน้อย ๆ มักมีเสียงดังซู้ด.

  477
  views

 • ซน,ซน ๑

  แปลว่า
  ก. อาการที่อยู่ไม่สุขจับโน่นฉวยนี่หรือเล่นไม่เป็นเรื่องเป็นราวทําให้เดือดร้อนเสียหาย.

  291
  views

 • ซน,ซน ๒

  แปลว่า
  ก. เอาฟืนที่ไหม้ไฟบ้างแล้วซุกเข้าไปในกองไฟเรียกว่า ซนไฟ.

  309
  views

 • ซม

  แปลว่า
  ว. อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา เรียกว่า นอนซม.

  339
  views

 • ซมซาน

  แปลว่า
  ก. กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด, ซาน หรือ ซานซม ก็ว่า. ว. งมงาย, ไม่รู้อะไร, เช่น โง่ซมซาน, ซานซม ก็ว่า.

  999+
  views

 • ซวด

  แปลว่า
  (โบ) ก. เกินขนาด, นูนขึ้นสูงขึ้น, เช่น อันว่าสวภาพท้องบมิซวดเสมออก. (ม. คําหลวง ทศพร).

  197
  views

 • ซวดทรง

  แปลว่า
  (โบ) น. ทรวดทรง, รูปร่าง, สัณฐาน.

  875
  views

 • ซวดเซ

  แปลว่า
  ก. เอนไป, เอียงไป, จวนล้ม, เสียหลัก, (มักใช้แก่ฐานะความเป็นอยู่) เช่น ฐานะซวดเซ.

  465
  views

 • ซวน

  แปลว่า
  ก. ถลาไปข้างหน้า เช่น เดินซวน, เอนไปจากแนว เช่น เสาซวน.

  327
  views

 • ซวนเซ

  แปลว่า
  ก. เซถลาไปมา.

  209
  views

 • ซอ,ซอ ๑

  แปลว่า
  น. ตอไม้ไผ่ค่อนข้างยาวที่เหลืออยู่ที่กอ.

  371
  views

 • ซอก

  แปลว่า
  น. ช่องทางที่แคบ ๆ เช่น ซอกเขา ซอกหู ซอกคอ. ก. ซุก, ซุกแทรกเข้าไป, ซ่อน.

  463
  views

 • ซอกซัง

  แปลว่า
  ก. ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น.

  255
  views

 • ซอกแซก

  แปลว่า
  ก. ดั้นด้นไปทุกซอกทุกมุมทั้ง ๆ ที่ไม่น่าจะไป เช่น ซอกแซกไป, เสาะค้นขึ้นมาถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถาม เช่น ซอกแซกถาม. ว. ทุกแง่ทุกมุม เช่น ถามซอกแซก, เสาะหาสรรหามากิน เช่น กินซอกแซก, เป็นซอกเป็นตรอกมาก เช่น ทางซอกแซก.

  853
  views

 • ซอง

  แปลว่า
  น. ซอกหรือช่องแคบ เช่น ซองหัวเรือท้ายเรือ เรียกว่า ซองเรือ; ซอกหรือช่องแคบที่ทําขึ้นสําหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ; เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสําหรับสอดใส่สิ่งของ เช่น ซองธูป ซองพลู ซองจดหมาย ซองบุหรี่, ลักษณนามเรียกว่า ซอง เช่น ธูปซองหนึ่ง บุหรี่ ๒ ซอง; หน่วยของปริมาณของแท่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ แบ่งออกได้เป็น ๔ กั๊ก; เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายกระบอกแต่มีปากบานกว้าง มีงาแซงใส่ ก้นมีฝาทําด้วยไม้ไผ่เจาะรูปิด; เรียกไหชนิดหนึ่ง รูปร่างสูง ๆ ปากเล็กแคบ สําหรับใส่หัวผักกาดเค็มเป็นต้น.

  999+
  views

 • ซองพลู

  แปลว่า
  ดู จอบ ๓.

  210
  views

 • ซอม

  แปลว่า
  น. เรียง (?) เช่น พลูเก้าซอม. (สุบิน).

  235
  views

 • ซอยไพ่

  แปลว่า
  ก. นำไพ่ทั้งสำรับมาซอยถี่ ๆ เพื่อให้ไพ่สับที่กัน.

  177
  views