ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ช

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ช

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/48 มีดังรายการต่อไปนี้

ช,ช

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๑๐ เป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นต้น เช่น ราช คช กริช แซนด์วิช.

ช,ช

แปลว่า ในภาษาบาลีและสันสกฤต ถ้าใช้ประกอบท้ายคำบางคำ แปลว่า เกิด เช่น บงกช ว่า เกิดในเปลือกตม หมายถึง บัว, วาริช ว่า เกิดในน้ำ หมายถึง ปลา, ทวิช ว่า เกิด ๒ ครั้ง หมายถึง พราหมณ์, นก.

ชก

แปลว่า ก. ต่อยด้วยหมัดหรือกําปั้น.

ชกมวย

แปลว่า น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.

ชกา

แปลว่า [ชะ-] (กลอน) น. นกสาลิกา. (กล่อมช้างของเก่า).

ชค,ชค-

แปลว่า [ชะคะ-] (แบบ) น. แผ่นดิน เช่น ชคสัตว์ ว่า สัตว์ที่อาศัยแผ่นดิน. (ป., ส.).

ชคดี

แปลว่า [ชะคะดี] น. แผ่นดิน เช่น แลเนืองนองด้วยมนุษยชาติ เดียรดาษชคดี. (ม. คําหลวง วนปเวสน์). (ป. ชคติ; ส. ชคตี).

ชคัตตรัย

แปลว่า [ชะคัดไตฺร] (แบบ) น. โลก ๓ เช่น ชคัตตรยาพดง ว่า ผู้เป็นยอดของโลก ๓. (ม. คําหลวง วนปเวสน์).

ชง,ชง

แปลว่า ก. เทนํ้าร้อนลงบนใบชาหรือยาเป็นต้นเพื่อให้รสออก.

ชง,ชง

แปลว่า (ถิ่น-ปักษ์ใต้) ว. งง, ชะงัก, ประหม่า.

ชงคา

แปลว่า (กลอน) น. ราชโองการ เช่น ชุลีกรรับชงคาครรไล. (นิ. เกาะแก้วกัลกตา).

ชงฆ,ชงฆ-,ชงฆ์,ชงฆา

แปลว่า [ชงคะ-] (กลอน; แบบ) น. แข้ง, ราชาศัพท์ว่า พระชงฆ์. (ป. ชงฺฆ; ส. ชงฺฆา).

ชงโค

แปลว่า น. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Bauhinia purpurea L. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีชมพูอมแดงหรือม่วงแดง.

ชงโลง,ชงโลง

แปลว่า น. โพง, เครื่องวิดนํ้ารูปคล้ายเรือครึ่งท่อน มีด้ามถือ ผูกแขวนเข้ากับขาหยั่ง แล้วจับด้ามให้พุ้ยนํ้าเข้าออกตามต้องการ, โชงโลง ก็ว่า, (ถิ่น-อีสาน) กะโซ้. (ข. โชฺรง).

ชงโลง,ชงโลง

แปลว่า ดู กดเหลือง.

ชฎา

แปลว่า [ชะดา] น. เครื่องสวมศีรษะรูปคล้ายมงกุฎ, ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น. (ป., ส. ชฏา).

ชฎากลีบ

แปลว่า น. ชฎารูปเหมือนชฎาเดินหน แต่มีกลีบเป็นลายประดับมาก.

ชฎาธาร

แปลว่า น. ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา.

ชฎาพอก

แปลว่า น. ชฎาที่ทําสําหรับสวมพระศพเจ้านาย.

ชฎามหากฐิน

แปลว่า น. ชฎาที่ทํายอดเป็น ๕ ยอด มีขนนกการเวกปักตอนบน, ชฎาห้ายอด ก็เรียก.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ