ค้นหาพจนานุกรมไทย

ทั้งหมด
พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ง

พจนานุกรมไทย หมวดตัวอักษร ง

พจนานุกรมไทย - หน้า 1/15 มีดังรายการต่อไปนี้

แปลว่า พยัญชนะตัวที่ ๗ นับเป็นพวกอักษรตํ่า ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กง.

งก ๆ,ง่ก ๆ

แปลว่า ว. อาการที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก เช่น ทำงานง่ก ๆ ทั้งวันจนไม่มีเวลาหยุดพัก.

งก,งก

แปลว่า ก. แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร. ว. มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก.

งก,งก

แปลว่า น. ไม้รูปคล้ายตะลุมพุกสําหรับควาญท้ายตีช้างเมื่อต้องการให้ช้างไปเร็ว เรียกว่า ไม้งก.

งกเงิ่น,งก ๆ เงิ่น ๆ

แปลว่า ว. ตัวสั่น, มีอาการประหม่าตัวสั่นจนทําอะไรไม่ถูก.

งง

แปลว่า ก. ฉงน, คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทําอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่; อาการมึนเกิดเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแรงเป็นต้น.

งงงวย

แปลว่า ก. เคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ, มึนงง, งวยงง ก็ว่า.

งงงัน

แปลว่า ก. งงจนทําอะไรไม่ถูก.

งงิด

แปลว่า [งะ-] น. มืด. (ข. งงึด ว่า มืด).

งงเป็นไก่ตาแตก

แปลว่า (สำ) ก. งงมากจนทำอะไรไม่ถูก.

งด

แปลว่า ก. หยุดหรือเว้น คือ ไม่กระทําหรือไม่ดําเนินการตามปรกติ เช่น ผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตามที่แพทย์สั่ง.

งดงาม

แปลว่า ว. สวย, ดี, งาม.

งดเว้น

แปลว่า ก. เว้นด้วยการงด คือ หยุดไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปรกติ เช่น งดเว้นอบายมุขระหว่างเข้าพรรษา.

งบ,งบ

แปลว่า น. สิ่งที่เป็นแผ่นกลม ๆ เช่น งบนํ้าตาล งบนํ้าอ้อย, เรียกนํ้าตาล นํ้าอ้อย ที่ทําให้เป็นแผ่น ๆ เช่นนั้น ว่า นํ้าตาลงบ นํ้าอ้อยงบ.

งบ,งบ

แปลว่า น. ชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายห่อหมก ห่อด้วยใบไม้ มีใบตองเป็นต้น แล้วปิ้งไฟ. ก. ปรุงอาหารด้วยวิธีเช่นนั้น.

งบ,งบ

แปลว่า ก. ปิด, รวม, เช่น งบบัญชี.

งบ,งบ

แปลว่า (ปาก) น. วงเงิน เช่น งบค่าก่อสร้างบ้าน.

งบดุล

แปลว่า (กฎ) น. รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง.

งบประมาณ

แปลว่า (กฎ) น. ประมาณการรายรับและรายจ่าย.

งม

แปลว่า ก. ดํานํ้าลงไปคลําหาของ, คลําหาของในนํ้า; โดยปริยายหมายความว่า งุ่มง่าม, ชักช้า, เช่น มัวไปงมอยู่ที่ไหน.

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ