พจนานุกรมไทย - หมวด ข

(หน้า 1/40)

 • แปลว่า
  พยัญชนะตัวที่ ๒ เป็นพวกอักษรสูง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกในคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต.

  999+
  views

 • ขงจื๊อ

  แปลว่า
  น. ชื่อศาสนาสําคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อขงจื๊อ.

  278
  views

 • ขจร,ขจร ๑

  แปลว่า
  [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขฺจร ว่า ฟุ้งไป แผลงเป็น กําจร ก็ได้; ป., ส. ข = อากาศ + จร = ไป).

  461
  views

 • ขจรจบ

  แปลว่า
  [ขะจอน-] น. ชื่อหญ้าชนิด Pennisetum pedicellatum Trin. และ P. polystachyon (L.) Schult. ในวงศ์ Gramineae แพร่พันธุ์รวดเร็วมากและปราบยาก หญ้าทั้ง ๒ ชนิดนี้ต้นอ่อนใช้เป็นอาหารสัตว์ ต้นแก่ใช้ทํากระดาษได้.

  765
  views

 • ขจัดขจาย

  แปลว่า
  ก. กระจัดกระจาย.

  400
  views

 • ขจาว

  แปลว่า
  [ขะ-] (ถิ่น-พายัพ, ปักษ์ใต้) น. ต้นกระเชา. (ดู กระเชา).

  259
  views

 • ขจิริด

  แปลว่า
  [ขะ-] ว. กระจิริด.

  219
  views

 • ขจี

  แปลว่า
  [ขะ-] ว. งามสดใส, ใช้ในคําว่า เขียวขจี. (ข. ขฺจี ว่า ดิบ, อ่อน).

  775
  views

 • ขจ่าง

  แปลว่า
  [ขะ-] ก. กระจ่าง เช่น จวบแจ้งขจ่างจา มิกราจํารัสศรี. (สรรพสิทธิ์).

  536
  views

 • ขตอย

  แปลว่า
  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย).

  389
  views

 • ขทิง,ขทิง ๑

  แปลว่า
  [ขะ-] (โบ) น. กระดิ่ง, กระดึง, เช่น ขทิงทอง รนนทดโยง ลยวแล่ง. (กําสรวล).

  239
  views

 • ขทิง,ขทิง ๓

  แปลว่า
  [ขะ-] (โบ) น. ปลากระทิง.

  194
  views

 • ขทึง,ขทึง ๑

  แปลว่า
  [ขะ-] (โบ) น. กระดิ่ง, กระดึง.

  181
  views

 • ขน,ขน ๒

  แปลว่า
  ก. เอาสิ่งของเป็นต้นจํานวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือด้วยวิธีอื่น.

  376
  views

 • ขน,ขน ๓

  แปลว่า
  น. ชื่อหญ้าชนิด Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf ในวงศ์ Gramineae ขึ้นในที่ชื้นและชายนํ้า ข้อ กาบใบ และใบมีขน ใช้เป็นอาหารสัตว์, ปล้องขน ก็เรียก.

  488
  views

 • ขน,ขน ๔

  แปลว่า
  (ถิ่น-พายัพ) ก. กรน เช่น คนนอนหลับขน ว่า คนนอนหลับกรน.

  334
  views

 • ขนงเนื้อ

  แปลว่า
  [ขะหฺนง-] น. หนังสัตว์ที่เผาไฟให้สุกแล้วต้มให้เปื่อย เพื่อปรุงเป็นอาหาร.

  429
  views

 • ขนทรายเข้าวัด

  แปลว่า
  ก. ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด, (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม.

  999+
  views

 • ขนน

  แปลว่า
  [ขะหฺนน] น. หมอนอิง. (ข. ขฺนล่ ว่า หมอนอิง, ขอนที่ใช้เป็นหมอน).

  784
  views

 • ขนบธรรมเนียม

  แปลว่า
  [ขะหฺนบทํา-] น. แบบอย่างที่นิยมกันมา.

  999+
  views