ค้นหาปรัชญาสามก๊ก

ปรัชญาสามก๊ก "สัตว์ เดรัจฉานมันยังรู้คุณคนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้ว สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ช่างน่าอับอายแก่เดรัจฉานผู้มีชาติต่ำช้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัตว์ เดรัจฉานมันยังรู้คุณคนเป็นมนุษย์ไม่รู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้ว สู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ช่างน่าอับอายแก่เดรัจฉานผู้มีชาติต่ำช้า

    ปรัชญาสามก๊ก