รวมหมวดหมู่ ของ ปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน คือคำที่นักปราชญ์หรือคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนกลั่นกรองมาสอนลูกหลาน มีทั้งให้ข้อคิดและเตือนสติ เราสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ได้

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้

ปรัชญาชาวบ้าน หมวด ก-ฮ