ผลการค้นหา ปรัชญาจีน31 คำ

กำลังแสดงผลการค้นหาสำหรับ: การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก