ปรัชญาจีน February 15, 2016

เรียน จึงรู้ว่าตนเองด้อยความรู้ สอน จึงรู้ว่าลำบาก ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง

รูปภาพประกอบ

เรียน จึงรู้ว่าตนเองด้อยความรู้ สอน จึงรู้ว่าลำบาก ผู้ที่รู้ว่าด้อยความรู้ จึงจะเตือนตัวเองได้ ผู้ที่รู้ว่าลำบาก จึงจะฝึกตนให้เข้มแข็ง


บทความที่เกี่ยวข้อง


คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยังมี ปรัชญาจีน อีกหลายคำที่น่าสนใจสำหรับคุณ

+++ ดูปรัชญาจีน ทั้งหมดต่อ +++


ร่วมแสดงความคิดเห็น