ค้นหาปรัชญาจีน

ปรัชญาจีน "เงียบลง คุณจึงจะคิดได้ ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เงียบลง คุณจึงจะคิดได้ ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ

    ปรัชญาจีน