ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ทั้งหมด
ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร ภ

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร ภ

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีดังรายการต่อไปนี้

ภาษาคือการสำแดงออกซึ่งความคิด ทุกครั้งที่ท่านพูด จิตใจของท่านก็กำลังเดิน ขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น.

ความหมาย คนดี ทำดี เพราะความดีอยู่ในใจเขา คนชั่ว ทำชั่ว ก็เพราะความชั่วที่อยู่ในใจเขา วาจาของท่านย่อมแสดงให้เห็น สิ่งที่อยู่ในใจของท่าน


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ