ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ทั้งหมด
ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร ต

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร ต

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีดังรายการต่อไปนี้

ตายพร้อมกับชื่อเสียงที่ดี ดีกว่ามีชีวิตกับชื่อเสียงที่ใช้ไม่ได้.

ความหมาย ชื่อเสียงดี ย่อมมีค่ามากกว่าเครื่องหอมอันมีค่า

แต่ละวันที่ผ่านไป คล้ายกับกระเป๋าที่มีขนาดเท่ากัน คนบางคนสามารถใส่ข้าวของเข้าไป ในกระเป๋านั้นมากกว่าผู้อื่น.

ความหมาย ดังนั้นท่านจงระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิต อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนผู้มีปัญญา จงฉวยทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามา


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ